Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > FAQ

Často kladené otázky - FAQ

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Zoznam otázok je neustále doplňovaný. V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte kontaktovať svoju pobočku, alebo nám môžete Vašu otázku zaslať prostredníctvom on-line formulára.

Bankové služby

Investičné služby


Internetbanking

1. Ako sa bezpečne prihlasovať do Internetbankingu?

Pre bezpečné prihlásenie do Internetbankingu zadajte priamo adresu ib.fio.sk do adresného riadka prehliadača. Nikdy od Vás nebudeme chcieť prihlásiť sa cez iný odkaz a nikdy k tomu nebudeme nabádať cez e-mail, SMS, telefón. Prihlasovaciu stránku do Internetbankingu nehľadajte cez vyhľadávače, ale zadávajte ju vždy priamo, uložte si ju do záložiek alebo sa prihláste cez odkaz na našom webe.

2. Ako zabezpečiť, aby mi chodili výpisy z podnikateľského účtu, ktoré treba doložiť k daňovému priznaniu?

Pri zakladaní účtu si zvoľte korešpondenčné doručovanie výpisov alebo ich osobné preberanie na pobočke. V prípade, ak si želáte zaslať výpis za predchádzajúci rok (a nemali ste zvolené korešpondenčné alebo osobné preberanie výpisov), tak je nutné zaslať požiadavku prostredníctvom služby Fio servis cez Váš Internetbanking.

3. Mám založený Bežný účet a Fio konto. Rád by som previedol časť finančných prostriedkov z Bežného účtu na účet Fio konto prostredníctvom internetového bankovníctva. Aký mám zadať typ pokynu zo záložky "Podanie pokynu" jednorazový pokyn alebo presun na účte?

Zadávate jednorazový pokyn na prevod, pričom ako kód banky môžete zvoliť 8330 aj 2010.

4. Chcel by som zaslať finančné prostriedky prostredníctvom internetového bankovníctva do ČR. Účet mám vedený len v mene EUR, ale potreboval by som odoslať menu CZK (keďže takýto prevod je zdarma). Existuje spôsob ako zaslať finančné prostriedky do Česka a vyhnúť sa pritom poplatkom, ktoré sa bežne účtujú pri prevodoch do zahraničia?

Áno, v prípade, že zadáte jednorazový pokyn (ako pri platbách v rámci SR) a zvolíte menu prevodu CZK. Ako číslo účtu a kód banky uvediete údaje českej banky príjemcu (nevypĺňa sa IBAN ani SWIFT kód).

5. Je možné zrušiť zadaný a neautorizovaný jednorazový príkaz na úhradu?

V prípade, že si neprajete niektorý zo zadaných príkazov realizovať, jednoducho necháte vypršať platnosť tohto pokynu a nebudete ho už ďalej autorizovať (SMS kódom alebo v mobilnej aplikácii).

V záložke "Prehľad prevodov" existuje na ľavej strane filter "Iba zvalidované". V prípade, že je tu nastavené "NIE" - zobrazuje sa kompletný prehľad všetkých zadaných pokynov (vrátane neautorizovaných) za zvolené obdobie. V prípade, že je nastavená hodnota "ÁNO" - zobrazujú sa len úspešne zvalidované pokyny.

6. Je možné vytvoriť hromadný príkaz k úhrade?
Áno, v záložke "Podanie pokynu" nájdete "Hromadný pokyn k prevodu".

7. Zadal som 7 jednorazových príkazov bez toho aby som ich autorizoval. Teraz by som chcel všetky príkazy autorizovať naraz. Je to možné?

Áno, v záložke "Prehľady - Prehľad prevodov" je k dispozícii možnosť hromadnej autorizácie pokynov - vytvorenie dávky, pre ktorú je následne zaslaná jedna autorizačná sms alebo je ako celok predložená mobilnej aplikácii (podľa Vášho nastavenia spôsobu autorizácie).

8. Je možné automaticky kontrolovať prichádzajúce platby na ľubovoľný účet? Potreboval by som v našom účtovnom systéme automaticky párovať prichádzajúce platby.

V internetovom bankovníctve sú k dispozícii funkcie ABO import a GPC export, ktoré sú kompatibilné s účtovnými programami. V internetovom bankovníctve je tiež záložka "Hlásiče". Na tejto záložke je možné nastaviť rôzne podmienky, pri ktorých bude automaticky odoslaná (v štandardizovanom formáte) správa na Vami určenú e-mailovú adresu.

9. Pravdepodobne som zabudol heslo pre prihlásenie do aplikácie, čo mám robiť? Niekoľkokrát som ho skúšal zadať a účet sa zablokoval.

Pre zadanie hesla pri vstupe do aplikácie máte päť pokusov. Ak Vám bude prístup odmietnutý, skontrolujte si prosím, či máte aktívnu slovenskú alebo anglickú verziu klávesnice, či pracujete v správnom režime písania veľkých / malých písmen (klávesa "Caps Lock"), prípadne či máte zapnutú numerickú klávesnicu (klávesa "Num Lock") .

Ak sa správne heslo napriek tomu nepodarí zadať, prístup bude v rámci dňa na hodinu zablokovaný. Tento stav je signalizovaný nápisom "Prístup zablokovaný". Po uplynutí lehoty zablokovania sa môžete pokúsiť o opätovné prihlásenie. Lehotu zablokovania nie je možné žiadnym spôsobom zrušiť či skrátiť.

Ak ste heslo úplne zabudli, navštívte ktorúkoľvek pobočku Fio banky a požiadajte o vystavenie náhradného hesla.

Upozornenie: V záujme čo najvyššieho stupňa zabezpečenia účtu nie je možné náhradné heslo odovzdať inou formou ako osobnou návštevou na niektorej z pobočiek.

10. Je možné posielať niektoré platby bez nutnosti autorizácie?

Áno, bez potvrdenia autorizačnou SMS správou, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie:

  • platby medzi vlastnými účtami
  • platby menších čiastok
  • platby na vami vybrané účty

11. Ako si platby bez nutnosti autorizácie nastavím?

Pre platby medzi vlastnými účtami a drobné platby si túto možnosť môžete zvoliť v Nastavenia v Internetbankingu, v záložke Autorizácia. Nastavenie platieb bez autorizácie musíte v Internetbankingu autorizovať, zrušenie tohto nastavenia je možné vykonať bez autorizácie. Platby na vami vybrané účty nastavíte jednoducho pomocou šablón, viď nižšie.

12. Bolo mi automaticky nastavené nepožadovanie autorizácie. Rád by som ale i naďalej túto možnosť mal/a a všetky platby autorizoval/a.

Samozrejme, že je možné toto nastavenie vypnúť. Môžete tak vykonať v Nastavenia v Internetbankingu, v záložke Autorizácia. Vo vašom prípade vidíte v stĺpci stav "deaktivovaná", kliknite na "zmeniť" a požiadavku potvrďte stlačením tlačidla Odoslať. Tento pokyn nemusíte autorizovať.

13. Čo presne znamená "platba menších čiastok"?

Zvykli ste platiť bezkontaktnou kartou sumy do 20 EUR bez nutnosti potvrdzovať ich PINom? Nastavte si rovnaký spôsob autorizácie tiež v Internetbankingu. Sumy do 30 EUR už nebudete musieť autorizovať. Týmto spôsobom budete môcť zadať päť obdobných platieb za sebou, a to v súčte do 100 EUR . Pre ďalšiu platbu bude systém vyžadovať z bezpečnostných dôvodov jednorazové overenie.

14. Čo si mám predstaviť pod pojmom "platby na vami vybrané účty"?

Posielate peniaze často niekomu z rodiny alebo zadávate opakovane platbu na nejaký známy účet? Potom si jednoducho z takej platby vytvoríte šablónu, prvýkrát ju autorizujete a ďalšie platby podľa tejto šablóny už vykonávate bez overenia. V sekcii Šablóny si môžete ako tzv. autorizované nastaviť aj tie šablóny, ktoré ste vytvorili skôr.

15. Ako tieto platby fungujú?

Pri vytváraní novej šablóny je primárne nastavené, že sa šablóna uloží ako "Podpísaná", nebudete ju teda musieť pri každom ďalšom použití znovu a znovu autorizovať.

  • Vyplnením hodnoty v poli Čiastka nastavíte mesačný limit pre platby na daný účet - pokiaľ pole Čiastka nevyplníte, mesačný limit nie stanovený. Pokiaľ mesačný limit prekročíte, bude pre takú platbu vyžadovaná autorizácia.
  • Pokiaľ u šablóny neuvediete Zdrojový účet, môžete šablónu bez autorizácie využiť z každého účtu, ku ktorému máte oprávnenie. Pokiaľ ste zdrojový účet vyplnil/a, bude táto šablóna sprístupnená všetkým osobám, ktoré majú oprávnenie k tomuto účtu. Pre možnosť vykonávať platby bez autorizácie všetkými užívateľmi tejto šablóny, musí túto šablónu autorizovať každý užívateľ tejto šablóny. Pokiaľ ktorýkoľvek z týchto užívateľov šablónu zmení, všetkým užívateľom sa autorizovanie šablóny zruší.

16. Môžem toto nastaviť aj už u vytvorenej šablóny?

Áno, v zozname šablón vidíte, či je šablóna autorizovaná či nie. V stĺpci Akcia potom môžete vašu šablónu autorizovať - kliknite na symbol fajka v koliesku, potvrďte tlačidlom Odoslať a pokyn autorizujte. Rovnakým spôsobom môžete toto nastavenie i zrušiť.

17. Čo ak zadám platbu na známy účet bez využitia šablóny?

Pokiaľ máte nastavený dostatočne vysoký (alebo žiadny) limit pre platbu na tento účet, nebude nutné platbu autorizovať. Možnosť realizovať platby bez autorizácie sa tak vzťahuje i na platby, ktorých parametre sú rovnaké s parametrami autorizovanej šablóny. Odlišné môžu byť len údaje v kolónke Čiastka, Mena a Poznámka, všetko ostatné musí byť totožné s autorizovanou šablónou.

Smartbanking

1. Zabudol som heslo pre prístup do Smartbankingu a PIN pre podpisovanie platieb, čo mám robiť?

Ak zabudnete heslo pre prihlásenie do aplikácie, je potrebné ju najskôr odparovať a znova spárovať s Internetbankingom. K tomu vás po zlom zadaní hesla vyzve sama aplikácia, prípadne môžete zrušiť párovanie zariadenia v Internetbankingu. Následne ho znovu spárujete podľa návodu v aplikácii, kedy si zvolíte nové heslo aj PIN pre podpisovanie platieb - pre prihlasovanie a autorizáciu môžete tiež využívať biometrické overenie (odtlačok prsta alebo pohľad na telefón).

Ak sa do aplikácie prihlásite, ale nemôžete si spomenúť na PIN pre autorizáciu, je tiež potrebné vykonať odparovanie a pri novom spárovaní si nastaviť nový PIN.

 

2. Chcem autorizovať pokyn z Internetbankingu/platbu kartou na internete a nedorazila mi SMS, na obrazovke pokynu sa píše, že mám autorizovať v mobilnej aplikácii.

Zrejme ste si v poslednej dobe aktivovali nový Smartbanking, ktorého východzie nastavenie zahŕňa potvrdzovanie platieb pomocou mobilnej aplikácie (viď zaslaná správa do Internetbankingu s predmetom „Aktivácia Smartbankingu s rýchlou autorizáciou platieb“). Ide o jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob potvrdzovania, pri ktorom odpadá zdĺhavé a nepohodlné opisovanie SMS kódu. Na displeji Vášho telefónu sa Vám pri schvaľovaní platieb kartou na internete alebo pokynov z Internetbankingu zobrazí správa od Fio banky s textom „Máte transakciu/pokyny na autorizáciu“, ktorou sa prenesiete do Smartbankingu, v ktorom všetko kliknutím potvrdíte. Bližší popis nájdete na našom webe tu.

3. Nedorazila mi push notifikácie, čo mám robiť?

Pokiaľ vám pri autorizácii transakcie nedorazí push notifikácia (oznámenie zobrazujúce sa priamo na obrazovke mobilu, ktoré vás po kliknutí prenesie do mobilnej aplikácie), môžete pokyn potvrdiť aj bez nej – prihlásite sa do Smartbankingu, kde pokyn čakajúci na potvrdenie uvidíte a môžete kliknutím schváliť.

Pri potvrdzovaní pokynu podaného z Internetbankingu môžete tiež v spodnej časti formulára zvoliť pri texte „Neprišla vám push notifikácia?“ možnosť „zaslať znova“.

4. Push notifikácie sa nezobrazujú opakovane - ako ich na telefóne povoliť?

Pokiaľ sa vám push notifikácie nezobrazujú opakovane, skontrolujte prosím v nastavení svojho telefónu, či ich nemáte vypnuté – viď popis tu.

 

V prípade, že ste tu nenašli odpoveď na vašu otázku, neváhajte kontaktovať svoju pobočku, alebo nám môžete napísať prostredníctvom online formulára.

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,6241724,27683
USD1,101451,03728
GBP0,871510,82074
CHF0,983830,92651
PLN4,456574,19696

Kompletné informácie tu