Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > FAQ

Často kladené otázky - FAQ

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Zoznam otázok je neustále doplňovaný. V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte kontaktovať svoju pobočku, alebo nám môžete Vašu otázku zaslať prostredníctvom on-line formulára.

Bankové služby

Investičné služby


Platobné karty

1. Dostal/a som novú platobnú kartu. Ako mám postupovať, aby som ju aktivoval/a?

Prihláste sa do aplikácie Internetbanking Fio banky. V menu zvoľte sekciu Karty a vyberte si položku Aktivácia karty.

1. Uveďte posledné štvorčíslie platobnej karty

2. Zadajte si vlastný štvormiestny číselný PIN. Rešpektujte prosím tieto inštrukcie:

  • PIN nesmie byť zložený zo štyroch číslic idúcich bezprostredne za sebou (napr.: 1234, 6543,0987).
  • PIN nesmie byť súčasťou čísla karty.
  • Nevoľte číselné kombinácie PIN, ktoré majú zreteľnú väzbu na Vašu osobu (napr. deň a mesiac narodenia)

3. Následne po vyplnení údajov obdržíte na svoj mobilný telefón SMS s kódom pre autorizáciu pokynu - zvoľte prosím rovnaký postup pri potvrdení ako pri autorizácii platobného príkazu.

4. Po zadaní autorizačného kódu a potvrdení pokynu je Váš vlastný PIN nastavený v bankovom systéme. Karta je aktívna a môžete realizovať internetové transakcie.

5. Pre bezproblémové zaznamenanie nového PINu pre čip v platobnej karte odporúčame zrealizovať výber alebo dotaz na zostatok Vášho bankového účtu v akomkoľvek bankomate v SR, a to kontaktným spôsobom, teda vložením karty do bankomatu.

  • Transakcia vrátane dotazu na zostatok sa riadi vždy aktuálne platným cenníkom. Zobrazenie zostatku v bankomatoch Fio banky je zadarmo.

2. Ako mám uskutočniť prvú transakciu po nastavení vlastného PINu v Internetbankingu?

Prvú transakciu, pre bezproblémové zaznamenanie nového PINu na čip platobnej karty, odporúčame zrealizovať v bankomate (ATM), a to kontaktným spôsobom, t.j. vložením karty do ktoréhokoľvek bankomatu na Slovensku. Za transakciu sa považuje:
a) dotaz na zostatok, 
b) uskutočnený výber,
c) pokus o výber, ktorý je vyšší ako Váš disponibilný zostatok na účte.

  • Transakcia vrátane dotazu na zostatok sa riadi vždy aktuálne platným cenníkom. Zobrazenie zostatku v bankomatoch Fio banky je zadarmo.

3. Môže banka telefonicky alebo iným spôsobom overiť či nadiktovať môj PIN?

Nie, banka nemá možnosť overiť Vami zvolený PIN. Tento citlivý údaj Fio banka nemá k dispozícii.

4. Môžem si svoj PIN zmeniť telefonicky?

Nastavenie vlastného PIN telefonicky z bezpečnostných dôvodov nepodporujeme. PIN kód si môžete nastaviť prostredníctvom Internetbankingu. Zmenu PIN je možné uskutočniť aj vo vybraných bankomatoch, ktoré túto službu umožňujú.

5. Ako môžem požiadať o novú platobnú kartu?

O platobnú kartu je možné požiadať prostredníctvom Fio Internetbankingu alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke Fio banky. Vpravo hore nájdete tlačidlo "+Nový produkt", kde zvolíte, či chcete novú kartu pre majiteľa účtu alebo pre inú osobu. Ďalej je potrebné potvrdiť oboznámenie sa s príslušnými dokumentami a postupovať podľa inštrukcií. 

6. Aké sú možnosti pri vydaní platobnej karty inej osobe než majiteľovi účtu?

a) vydanie novej karty s prvotnou voľbou PINu cez Internetbanking a následnou aktiváciou fyzickým vložením karty do bankomatu - v tomto prípade je nutné, aby mal držiteľ karty vlastný prístup do aplikácie Internetbankingu, kde si bude vedieť kartu aktivovať. Platobnú kartu musí vždy aktivovať jej držiteľ, nie majiteľ účtu.

b) vydanie novej karty so zaslaním PINu poštou a následnou aktiváciou v bankomate (s možnosťou zmeniť pôvodný PIN cez bankomat) - v tomto prípade nie je prístup do aplikácie Internetbanking nutný. Ak však zvolíte možnosť a), žiaľ, už nie je možné spätne k danej karte zaslať PIN.

7. Od koľkých rokov môžem požiadať o platobnú kartu?

Platobné karty je možné vydávať osobám starším ako 18 rokov, pre osoby vo veku od 8 do 18 rokov môžu byť vydané platobné karty iba na žiadosť zákonného zástupcu.

8. Som oprávnenou osobou k účtu svojej manželky. Môžem požiadať o vlastnú platobnú kartu sám? Ako si ju môžem následne vyzdvihnúť?

Áno, pokiaľ máte oprávnenie podpisovať pokyny pri danom účte cez internetové bankovníctvo, môžete požiadať o platobnú kartu sám. Pokiaľ máte oprávnenie len pre nakladanie s účtom (osobne na pobočke), kartu je tak možné objednať na ktorejkoľvek z našich pobočiek. Platobná karta následne príde poštou na Vami zvolenú adresu. 

9. Ako je možné meniť limity karty, odkedy sú potom aktívne?

Zmenu limitov platobnej karty je možné zrealizovať zadarmo a online v Internetbankingu (záložka Platobné karty - Prehľad kariet - Detail karty) alebo v mobilnej aplikácii Smartbanking. Nové limity sú aktívne okamžite.

10. Je možné na platobnej karte nastaviť iný limit pre výbery v hotovosti z bankomatu a pre platby u obchodníka, prípadne pre internetové platby?

Platobné karty majú stanovenú kombináciu denných a týždenných limitov. Limity sú rozdelené zvlášť pre výbery z bankomatu a platby u obchodníkov (POS). V rámci limitu pre platby u obchodníka je možné nastaviť podlimit pre MO/TO platby a internetové platby (NET).

Platobná karta sa zasiela bez prednastavených limitov. Aktiváciou karty sa prednastavený denný limit 800 EUR a týždenný limit 2 000 EUR.
Každý nový klient môže mať k dispozícii maximálny denný limit vo výške 4 000 EUR a týždenný limit 12 000 EUR pre výbery z bankomatu a platby u obchodníkov. Pri business kartách pre podnikateľov je denný limit 8 000 EUR a týždenný limit 24 000 EUR. Tieto limity si držiteľ karty môže zadarmo ľubovoľne meniť cez Internetbanking alebo Smartbanking.

Pri platení kartou na internete stačí vedieť číslo karty, dátum exspirácie karty, a prípadne ochranné trojčíslie platobnej karty Card Verification Value (CVV) či Card Verification Code (CVC), ktorý sa nachádza na jej zadnej strane. Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame mať nastavený limit pre internetové platby na nule. V prípade, že budete chcieť čokoľvek na internete zaplatiť, si jednoducho limit pre internetové platby zvýšite vo svojom Internetbankingu alebo Smartbankingu na požadovanú čiastku a po uskutočnení platby ho opäť znížite na nulu. Budete tak mať istotu, že nikto Vaše údaje nemôže zneužiť. 

Individuálne navýšenie maximálnych denných a týždenných limitov nad  limit pôvodne stanovený bankou schvaľuje príslušné oddelenie banky a dané rozhodnutie je plne v kompetencii Fio banky. O navýšenie individuálnych maximálnych limitov platobnej karty je možné požiadať buď osobne na pobočke Fio banky, alebo cez službu Fio servis.

11. V ktorých bankomatoch môžem vyberať peniaze zadarmo?

S platobnými kartami Fio banky máte možnosť využiť 2 výbery v mesiaci zadarmo z akéhokoľvek bankomatu na svete. Alternatívou k výberom z bankomatov je služba Cashback, vďaka ktorej môžete zadarmo získať hotovosť pri platbe v obchodoch, ktoré túto službu podporujú.

12. Môžem využívať službu CashBack automaticky, alebo musím si niečo aktivovať? Koľko to stojí?

Služba je dostupná u všetkých obchodníkoch, ktorí túto službu ponúkajú, úplne automaticky a je možné ju využívať bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. Službu CashBack môžete využívať v prípade, že budete chcieť na pokladni v danom obchode uhradiť tovar alebo službu kartou v minimálnej výške 5 EUR. Potom môžete požiadať o CaschBack a získať tak ihneď hotovosť v maximálnej výške 50,- EUR.

13. Kde nájdem obchodné podmienky k platobným kartám?

Dokumenty sú k dispozícii na webe v sekcii "Dokumenty, cenníky."

14. Ako si môžem objednať, zmeniť alebo zrušiť poistenie k platobnej karte?

Ktorékoľvek z ponúkaných poistení je možné objednať súčasne so žiadosťou o platobnú kartu cez Internetbanking. Pokiaľ už platobnú kartu máte vydanú, tak si poistenie objednáte, zmeníte alebo zrušíte na ktorejkoľvek našej pobočke.

15. Ako prebieha predanie platobnej karty?

Platobné karty sú zasielané poštou v neaktívnom stave, ako obyčajná poštová zásielka, na žiadateľom zvolenú adresu, prípadne na niektorú z našich pobočiek. 

16. Čo robiť v prípade straty či krádeže platobnej karty?

Aby ste zabránili zneužitiu Vašej platobnej karty, je potrebné v čo najkratšej dobe realizovať tzv. blokáciu platobnej karty. K tomuto účelu je zriadená telefónna linka: +421 220 850 410 dostupná v režime 24/7.
Blokácia platobnej karty je nenávratný proces a je zadarmo. O novú platobnú kartu môžete následne požiadať na ktorejkoľvek pobočke Fio banky, automatické znovuvydanie karty sa v takomto prípade neuskutoční.

17. Zadal/a som niekoľkokrát chybne PIN platobnej karty. Ako dlho bude platobná karta zablokovaná?

V prípade, že dôjde k blokácii platobnej karty z dôvodu chybne zadaného PIN, bude táto karta blokovaná do nasledujúceho dňa, kedy ju bude možné opäť používať.

18. Zabudol/la som PIN k platobnej karte. Ako mám postupovať, aby som mohol/la svoju kartu opäť používať?

Nový PIN ku platobnej karte si môžete zvoliť v Internetbankingu v sekcii Platobné karty - Detail karty. Každú zmenu PINu je následne nutné dokončiť kontaktnou transakciou, teda vložením karty do bankomatu, ideálne tuzemského, tzn. výberom peňazí alebo dotazom na zostatok. Zmena PIN kódu je platná okamžite a je celkom zadarmo.

V prípade, že klient obdržal pôvodne kartu s PINom v papierovej podobe a nemá možnosť si PIN zmeniť v Internetbankingu, je možné na pobočke požiadať o znovuvydanie PINu v papierovej podobe za poplatok podľa aktuálneho cenníka. 

19. Uskutočnil/a som v rámci jedného dňa pokus o ďalšiu platbu v bezkontaktnom režime, ale u obchodníka došlo k jej zamietnutiu s chybovou hláškou "Prekročený limit", pričom zostatok na účte je dostatočný. Ako mám postupovať?

V prípade dosiahnutia limitu pre bezpinové offline online transakcie v bezkontaktnom režime, ktorý z bezpečnostných dôvodov neuvádzame, môžu nastať situácie, kedy platobný terminál transakciu s vyššie uvedeným dôvodom zamietne. V takomto prípade je potrebné transakciu vykonať v kontaktnom režime, t.j. klasickým spôsobom vložením karty do terminálu a zadaním PIN.

20. V zahraničí mi pri výbere z bankomatu (pri platbe u obchodníka, prípade internetovej platbe) bola ponúknutá služba Dynamic Currency Conversion. Čo táto služba ponúka?

Pri použití platobnej karty v zahraničí môže pri výbere/platbe platobnou kartou dochádzať k zvláštnemu režimu prepočtu kurzu tzv. Dynamic Currency Conversion, alebo "dynamický prepočet meny".
Ak bankomat/obchodník ponúkne držiteľovi službu Dynamic Currency Conversion, tj. prepočítanie čiastky transakcie na hodnotu v domácej mene držiteľa a držiteľ s ňou súhlasí, je táto čiastka a mena konečná a rozhodujúca pre ďalšie spracovanie transakcie a stáva sa menou transakcie. Čiastka medzinárodnej transakcie bude zaúčtovaná na vrub účtu majiteľa v čiastke v EUR, ktorú držiteľ potvrdil na predajnom doklade. Držiteľ svojim podpisom alebo zadaním PIN zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí s použitým kurzom, s prípadnými poplatkami a konečnou čiastkou v dohodnutej mene nezávisle na domácej mene obchodníka.

21. Pri platbe kartou v zahraničí mi bola suma platby zo strany obchodníka navýšená. Je to v poriadku?

Upozornenie pre držiteľov kariet MasterCard: Pri použití platobnej karty v zahraničí Vám v niektorých prípadoch môže obchodník pri platbe kartou MasterCard naúčtovať k čiastke nákupu prirážku za použitie platobnej karty.
Prirážka je rozhodnutím konkrétneho obchodníka a nesmie presahovať výšku nákladov obchodníka na akceptáciu kariet. Obchodník má povinnosť na toto navýšenie predtým upozorniť napr. informačným nápisom umiestnenom vedľa pokladni.

22. Môžem si na karte zmeniť limitnú čiastku 50 EUR pre bezkontaktné platby autorizované bez PINu?

Tento limit je stanovený na úrovni SR, a o jeho zníženie je možné požiadať osobne na ktorejkoľvek našej pobočke, a to od 0 EUR (úplne vypnutie bezkontaktných bez PINových transkacií) až do pôvodne prednastavených maximálne 50 EUR.

23. Zaplatil/a som v obchode platobnou kartou. Keď sa pozriem do Internetbankingu, nemám túto transakciu kartou odpočítanú z môjho zostatku. Ako to a kedy k tomu dôjde?

Uvedená situácia je celkom štandardná a odpovedá zavedeným pravidlám kartových asociácií. Doba, kedy dôjde k vysporiadaniu celej transakcie, zvyčajne nepresiahne 3 dni od schválenia transakcie na platobnom termináli. Môže sa však stať aj to, že celý proces bude trvať viac ako týždeň. 

24. Čo je 3D Secure?

Služba 3D Secure zvyšuje bezpečnosť pri platení kartou na internete. Po zadaní platby kartou v e-shope, ktorý 3D Secure podporuje, príde overovacia SMS správa s autorizačným kódom, ktorý vyplníte do pripraveného poľa pri overovaní platby. Pokiaľ máte Smartbanking a v ňom nastavené oznámenia pomocou Push notifikácií pre autorizáciu transakcií platobnou kartou, môžete transakcie autorizovať priamo cez tieto oznámenia v Smartbankingu (napr. odtlačkom prstu, Face ID apod.)

25. Ako si aktivujem službu 3D Secure k svojej platobnej karte?

Pokiaľ Vám spolu s aktiváciou novej platobnej karty nebolo automaticky nastavené Vaše telefónne číslo pre SMS autorizácie 3D Secure, môžete si ho nastaviť Internetbankingu v záložke Platobné karty v detaile konkrétnej karty. Kliknite na Aktivovať a zvoľte, si typ autorizácie pomocou SMS / Push notifikácií. 3D Secure je taktiež možné nastaviť v aplikácii Smartbanking na záložke Karty, Zabezpečenie – Zmeniť autorizáciu 3D Secure.

26. Koľko služba 3D Secure stojí?

Služba 3D Secure aj autorizačné SMS/push notifikácie sú zadarmo.

27. Môžem si zmeniť číslo pre autorizáciu 3D Secure pomocou SMS?

Áno, zmenu telefónneho čísla vykonáte opäť v detaile platobnej karty v Internetbankingu alebo na záložke Karty, Zabezpečenie vo Vašom Smartbankingu.

28. Môžem 3D Secure zrušiť?

Áno, zrušenie služby 3D Secure vykonáte opäť v Internetbankingu/Smartbankingu.

29. Musím si 3D Secure aktivovať?

V prípade, že na karte nebude služba aktivovaná, nebude možné s ňou na internete platiť.

30. Ako prebieha platenie so službou 3D Secure?

Na platobnej bráne zadajte požadované údaje platobnej karty (číslo karty, platnosť, prípadne ochranné trojčíslie platobnej karty Card Verifcation Value (CVV), či Card Verification Code (CVC2) a platbu potvrďte.
Pokiaľ máte nastavené telefónne číslo pre autorizáciu, príde Vám v priebehu pár okamihov SMS správa s jednorazovým kódom, ktorý vyplníte do pripraveného poľa.
Pokiaľ máte pre autorizáciu nastavené Push notifikácie, po chvíli obdržíte na telefón upozornenie na čakajúcu autorizáciu transakcie kartou. Prostredníctvom notifikácie sa prekliknete do Vášho Smartbankingu, kam sa štandardne prihlásite, a následne transakciu kartou overíte podľa Vami nastavenej autorizácie (odtlačok, Face ID apod.)

Pokiaľ nebudete ihneď po úspešnom overení platby pomocou 3D Secure presmerovaní späť na stránku obchodníka, nezatvárajte okno prehliadača, ale zeleným tlačidlom "Pokračovať", dokončite transakciu, inak sa daná transakcia neuskutoční.
 

31. Bude odo mňa vždy pri platbe kartou na internete vyžadovaný jednorazový kód?

Aby bola transakcia zabezpečená pomocou 3D Secure, musí tuto službu podporovať nielen karta, ale aj samotný obchodník (e-shop). Zabezpečení obchodníci sa k tomu na svojich stránkach spravidla hlásia zobrazením loga MasterCard SecureCode.

Zároveň však môžu nastať situácie, najmä pri platení menších čiastok do 50 EUR, že vaša transakcia prebehne bez preverenia cez 3D Secure. Pokiaľ e-shop službu 3D Secure nepodporuje, prebehne transakcia bez zadania potvrdzovacieho kódu.

Banka odporúča realizovať internetové nákupy iba v e-shopoch (internetových obchodoch), ktoré využívajú autorizačný štandard prezentovaný pod obchodnými značkami MasterCard SecureCod. 

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,4372524,09975
USD1,111861,04708
GBP0,876210,82516
CHF1,012810,95380
PLN4,420194,16270

Kompletné informácie tu