Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > FAQ

Často kladené otázky - FAQ

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Zoznam otázok je neustále doplňovaný. V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte kontaktovať svoju pobočku, alebo nám môžete Vašu otázku zaslať prostredníctvom on-line formulára.

Bankové služby

Investičné služby


Platobné karty

1. Dostal/a som novú platobnú kartu. Ako mám postupovať, aby som ju aktivoval/a?

Prihláste sa do aplikácie Internetbanking Fio banky. V menu zvoľte sekciu Platobné karty – prehľad platobných kariet a vyberte si položku Aktivácia karty.

1. Uveďte posledné štvorčíslie platobnej karty

2. Zadajte si vlastný štvormiestny číselný PIN. Rešpektujte prosím tieto inštrukcie:

  • PIN nesmie byť zložený zo štyroch číslic idúcich bezprostredne za sebou (napr.: 1234, 6543,0987).
  • PIN nesmie byť súčasťou čísla karty.
  • Nevoľte číselné kombinácie PIN, ktoré majú zreteľnú väzbu na Vašu osobu (napr. deň a mesiac narodenia)

3. Následne po vyplnení údajov obdržíte na svoj mobilný telefón SMS s kódom pre autorizáciu pokynu - zvoľte prosím rovnaký postup pri potvrdení ako pri autorizácii platobného príkazu.

4. Po zadaní autorizačného kódu a potvrdení pokynu je Váš vlastný PIN nastavený v bankovom systéme. Karta je aktívna a môžete realizovať internetové transakcie.

5. Pre bezproblémové zaznamenanie nového PINu pre čip v platobnej karte odporúčame zrealizovať výber alebo dotaz na zostatok Vášho bankového účtu v akomkoľvek bankomate v SR, a to kontaktným spôsobom, teda vložením karty do bankomatu.

2. Ako mám uskutočniť prvú transakciu po nastavení vlastného PIN v Internetbankingu?

Postup sa líši pri prvom použití v bankomate a u obchodníka:

Bankomat (ATM) - zrealizujte transakciu kontaktným spôsobom, teda vložením karty do akéhokoľvek bankomatu po celom svete. Týmto úkonom dôjde k preneseniu Vášho nového PINu na Vašu platobnú kartu. Za transakciu sa považuje:
a) dotaz na zostatok,
b) uskutočnený výber,
c) pokus o výber, ktorý je vyšší než Váš disponibilní zostatok na účte.

Platba u obchodníka (POS terminál) - ak budete realizovať prvú transakciu v POS terminály, môžu nastať situácie, keď terminál nebude spojený s autorizačným cetrom a budete nútený zadať svoj nový PIN viackrát z tohto dôvodu odporúčame uskutočniť prvú transakciu v bankomate. O tom, či sa autorizácia transakcie zrealizuje online prostredníctvom autorizačného systému, rozhoduje nastavenie terminálu obchodníka.
a) POS terminál offline
Pri platbe so zadávaním nového PIN, POS terminál overuje zadaný PIN iba pri platobnej karte a nie proti autorizačnému centru, žiaľ samotný čip stále pozná starý PIN a platba kartou bude odmietnutá z dôvodu chybne zadaného PIN. Pre úspešné nahrávanie nového PIN na čip karty a realizáciu samotnej platby je nutné zadať 3 x nový PIN, ktorý bude vyhodnotený ako nesprávny. Až štvrtým pokusom sa autorizácia platby presmeruje do autorizačného centra s požiadavkou na overenie PIN online.
b) POS terminál online
Pri platbe u obchodníka sa vždy v autorizačnom centre overuje i nastavenie PIN na čipe karty. Pri uskutočnení autorizácie sa automaticky nastaví Vami zvolený PIN na čip platobnej karty. Od tejto chvíle už nemôžu nastať problémy s overovaním PINu na offline POS termináloch.
c) Podpis
Ak je transakcia overovaná podpisom klienta, nový PIN nebude zaznamenaný na platobnej karte.

3. Môže banka telefonicky alebo iným spôsobom overiť či nadiktovať môj PIN?

Nie, banka nemá možnosť overiť Vami zvolený PIN. Tento citlivý údaj Fio banke nie je k dispozícii.

4. Môžem si svoj PIN zmeniť telefonicky?

Nastavenie vlastného PIN telefonicky z bezpečnostných dôvodov nepodporujeme. PIN kód si môžete nastaviť prostredníctvom Internetbankingu. Zmenu PIN je možné uskutočniť aj vo vybraných bankomatoch, ktoré túto službu umožňujú.

5. Ako môžem požiadať o novú platobnú kartu?

O platobnú kartu je možné požiadať prostredníctvom Fio Internetbankingu alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke Fio banky. Vpravo hore nájdete tlačidlo "+Nový produkt", kde zvolíte, či chcete novú kartu pre majiteľa účtu alebo pre inú osobu. Ďalej je potrebné potvrdiť oboznámenie sa s príslušnými dokumentami a postupovať podľa inštrukcií. 

6. Aké sú možnosti pri vydaní platobnej karty inej osobe než majiteľovi účtu?

a) vydanie novej karty s prvotnou voľbou PIN cez Internetbanking a následnou aktiváciou fyzickým vložením karty do bankomatu - v tomto prípade je nutné, aby mal držiteľ karty vlastný prípstup do aplikácie Internetbankingu, kde si bude vedieť kartu aktivovať. Platobnú kartu musí vždy aktivovať jej držiteľ, nie majiteľ účtu
b) vydanie novej karty so zaslaním PIN poštou a následnou aktiváciou v bankomate (s možnosťou zmeniť defaultný PIN cez bankomat)- v tomto prípade nie je prístup do aplikácie Internetbanking nutný. Ak však zvolíte prvú možnosť, žiaľ už nie je možné spätne k danej karte zaslať PIN.

7. Od koľkých rokov môžem požiadať o platobnú kartu?

Platobné karty je možné vydávať osobám starším ako 18 rokov, pre osoby vo veku od 8 do 18 rokov môžu byť vydané platobné karty iba na žiadosť zákonného zástupcu.

8. Som oprávnenou osobou k účtu svojej manželky. Môžem požiadať o vlastnú platobnú kartu sám? Ako si ju môžem následne vyzdvihnúť?

Áno, pokiaľ máte oprávnenie podpisovať pokyny pri danom účte cez internetové bankovníctvo, môžete požiadať o platobnú kartu sám. Pokiaľ máte oprávnenie len pre nakladanie s účtom (osobne na pobočke), kartu je tak možné objednať na ktorejkoľvek z našich pobočiek. Platobná karta následne príde poštou na Vami zvolenú adresu. 

9. Ako je možné meniť limity karty, odkedy sú potom aktívne?

Zmenu limitov platobnej karty je možné zrealizovať zadarmo a online v Internetbankingu (záložka Platobné karty - Prehľad kariet - Detail karty) alebo v mobilnej aplikácii Smartbanking. Nové limity sú aktívne okamžite.

10. Je možné na platobnej karte nastaviť iný limit pre výbery v hotovosti z bankomatu a pre platby u obchodníka, prípadne pre internetové platby?

Platobné karty majú stanovenú kombináciu denných a týždenných limitov. Limity sú rozdelené zvlášť pre výbery z bankomatu a platby u obchodníkov. V rámci limitu pre platby u obchodníka je možné nastaviť podlimit pre internetové platby.
Platobná karta sa Vám zasiela bez prednastavených limitov. Aktiváciou karty je na platobnú kartu prednastavený limit denný 800,- EUR a týždenný 2000,- EUR.
Každý nový klient môže mať k dispozícii maximálny denný limit vo výške 2000,- EUR a týždenný limit vo výške 6000,- EUR pre výbery z bankomatu a platby u obchodníkov. Tieto limity si držiteľ karty môže zdarma ľubovoľne meniť cez Internetbanking.
V prípade, že si klient praje týždenný limit platobnej karty zvýšiť nad povolené maximum, je potrebné mať účet zriadený najmenej 2 mesiace a musia na tento účet prichádzať bezhotovostné platby v potrebnej výške. Navýšenie limitu platobnej karty schvaľuje príslušné oddelenie banky a príslušné rozhodnutie je plne v kompetencii Fio banky. O navýšenie limitu platobnej karty je možné požiadať výhradne osobne na ktorejkoľvek pobočke Fio banky.

11. V ktorých bankomatoch môžem vyberať peniaze zadarmo?

S platobnými kartami Fio banky máte možnosť využiť 2 výbery v mesiaci zadarmo z akéhokoľvek bankomatu na svete. Alternatívou k výberom z bankomatov je služba Cashback, vďaka ktorej môžete zadarmo získať hotovosť pri platbe v obchodoch, ktoré túto službu podporujú.

12. Môžem využívať službu CashBack automaticky, alebo musím si niečo aktivovať? Koľko to stojí?

Služba je dostupná u všetkých obchodníkoch, ktorí túto službu ponúkajú, úplne automaticky a je možné ju využívať bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. Službu CashBack môžete využívať v prípade, že budete chcieť na pokladni v danom obchode uhradiť tovar alebo službu kartou v minimálnej výške 5 EUR. Potom môžete požiadať o CaschBack a získať tak ihneď hotovosť v maximálnej výške 50,- EUR.

13. Kde nájdem obchodné podmienky k platobným kartám?

Dokumenty sú k dispozícii na webe v sekcii "Dokumenty, cenníky."

14. Ako prebieha predanie platobnej karty?

Platobné karty sú zasielané výhradne poštou na adresu žiadateľa o platobnú kartu.

15. Čo robiť v prípade straty či krádeže platobnej karty?

Aby ste zabránili zneužitiu Vašej platobnej karty, je potrebné v čo najkratšej dobe realizovať tzv. blokáciu platobnej karty. K tomuto účelu je zriadená telefónna linka: +421 220 850 410 dostupná v režime 24/7.
Blokácia platobnej karty je nenávratný proces a je zadarmo. O novú platobnú kartu môžete následne požiadať na ktorejkoľvek pobočke Fio banky, automatické znovuvydanie karty sa v takomto prípade neuskutoční.

16. Zadal/a som niekoľkokrát chybne PIN platobnej karty. Ako dlho bude platobná karta zablokovaná?

V prípade, že dôjde k blokácii platobnej karty z dôvodu chybne zadaného PIN, bude táto karta blokovaná do nasledujúceho dňa, kedy ju bude možné opäť používať.

17. Zabudol/la som PIN k platobnej karte. Ako mám postupovať, aby som mohol/la svoju kartu opäť používať?

Nový PIN ku platobnej karte si môžete zvoliť v Internetbankingu v sekcii Platobné karty - Detail karty. Každú zmenu PINu je následne nutné dokončiť kontaktnou transakciou, teda vložením karty do bankomatu, ideálne tuzemského, tzn. výberom peňazí alebo dotazom na zostatok. Zmena PIN kódu je platná okamžite a je celkom zadarmo.


V prípade, že klient nemá prístup do Internetbankingu, zároveň nikdy nemenil PIN v bankomate, je možné znovuvydanie pôvodného PINu v papierovej podobe za poplatok podľa aktuálneho platného cenníka (položka "Príplatok za vydanie PIN korešpondenčne"). V prípade, že bol PIN zmenený cez Internetbanking alebo v bankomate, nie je možné znovuvydať zmenený PIN.

18. Uskutočnil/a som v rámci jedného dňa pokus o ďalšiu platbu v bezkontaktnom režime, ale u obchodníka došlo k jej zamietnutiu s chybovou hláškou "Prekročený limit", pričom zostatok na účte je dostatočný. Ako mám postupovať?

V prípade dosiahnutia limitu pre bezpinové online transakcie v bezkontaktnom režime, ktorý z bezpečnostných dôvodov neuvádzame, môžu nastať situácie, kedy platobný terminál transakciu s vyššie uvedeným dôvodom zamietne. V takomto prípade je potrebné transakciu vykonať v kontaktnom režime, t.j. klasickým spôsobom vložením karty do terminálu a zadaním PIN.

19. V zahraničí mi pri výbere z bankomatu (pri platbe u obchodníka, prípade internetovej platbe) bola ponúknutá služba Dynamic Currency Conversion. Čo táto služba ponúka?

Pri použití platobnej karty v zahraničí môže pri výbere/platbe platobnou kartou dochádzať k zvláštnemu režimu prepočtu kurzu tzv. Dynamic Currency Conversion, alebo "dynamický prepočet meny".
Ak bankomat/obchodník ponúkne držiteľovi službu Dynamic Currency Conversion, tj. prepočítanie čiastky transakcie na hodnotu v domácej mene držiteľa a držiteľ s ňou súhlasí, je táto čiastka a mena konečná a rozhodujúca pre ďalšie spracovanie transakcie a stáva sa menou transakcie. Čiastka medzinárodnej transakcie bude zaúčtovaná na vrub účtu majiteľa v čiastke v EUR, ktorú držiteľ potvrdil na predajnom doklade. Držiteľ svojim podpisom alebo zadaním PIN zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí s použitým kurzom, s prípadnými poplatkami a konečnou čiastkou v dohodnutej mene nezávisle na domácej mene obchodníka.

20. Pri platbe kartou v zahraničí mi bola suma platby zo strany obchodníka navýšená. Je to v poriadku?

Upozornenie pre držiteľov kariet Visa/MasterCard: Pri použití platobnej karty v zahraničí Vám v niektorých prípadoch môže obchodník pri platbe kartou Visa/MasterCard naúčtovať k čiastke nákupu prirážku za použitie platobnej karty.
Prirážka je rozhodnutím konkrétneho obchodníka a nesmie presahovať výšku nákladov obchodníka na akceptáciu kariet. Obchodník má povinnosť na toto navýšenie predtým upozorniť napr. informačným nápisom umiestnenom vedľa pokladni.

21. Môžem si na karte zmeniť limitnú čiastku 20,-EUR pre bezkontaktné platby autorizované bez PINu?

Tento limit nie je možné zmeniť, nakoľko je pevne stanovený na úrovni SR.

22. Čo je 3D Secure?

Služba 3D Secure zvyšuje bezpečnosť pri platení kartou na internete. Po zadaní platby kartou v e-shope, ktorý 3D Secure podporuje, príde overovacia SMS správa s autorizačným kódom, ktorý vyplníte do pripraveného poľa pri overovaní platby.

23. Ako si aktivujem službu 3D Secure k svojej platobnej karte?

V Internetbankingu v záložke Platobné karty v detaile konkrétnej karty. Kliknite na Aktivovať, zvoľte, či chcete nechať svoje existujúce telefónne číslo, alebo zadajte nové a celý proces autorizujte.

24. Koľko služba 3D Secure stojí?

Služba 3D Secure aj autorizačné SMS správy sú zdarma.

25. Môžem si zmeniť číslo?

Áno, zmenu telefónneho čísla vykonáte opäť v detaile platobnej karty v Internetbankingu.

26. Môžem 3D Secure zrušiť?

Áno, zrušenie služby 3D Secure vykonáte opäť v Internetbankingu.

27. Musím si 3D Secure aktivovať?

Aktivácia 3D Secure je dobrovoľná. V prípade, že na karte nebude služba aktivovaná, nebude možné s ňou na internete platiť.

28. Ako prebieha platenie so službou 3D Secure?

Na platobnej bráne zadajte požadované údaje platobnej karty (číslo karty, platnosť a bezpečnostný kód CVV2/CVC2) a platbu potvrďte. Na telefónne číslo, ktoré máte pri karte v Internetbankingu nastavené, príde v priebehu pár okamihov SMS správa s jednorazovým kódom, ktorý vyplníte do pripraveného poľa.

29. Bude odo mňa vždy pri platbe kartou na internete vyžadovaný jednorazový kód?

Aby bola transakcia zabezpečená pomocou 3D Secure, musí tuto službu podporovať nielen karta, ale aj samotný obchodník (e-shop). Zabezpečení obchodníci sa k tomu na svojich stránkach spravidla hlásia zobrazením loga MasterCard SecureCode či Verified by Visa.

 

Zároveň však môžu nastať situácie, najmä pri platení menších čiastok do 20 EUR, že vaša transakcia prebehne bez preverenia cez 3D Secure. Pokiaľ e-shop službu 3D Secure nepodporuje, prebehne transakcia bez zadania potvrdzovacieho kódu.

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,5696624,32235
USD1,111301,05181
GBP0,853500,80780
CHF1,091201,03278
PLN4,391404,15633

Ďalšie meny


Tieto stránky používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie X