Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Akcie a investície > Akcie > Akcie ČR > Obchodovanie na pražskej burze

Burza cenných papierov Praha

Pražská burza (BCPP) je jedným z dvoch organizátorov trhu s cennými papiermi v Českej republike. Po päťdesiatročnej prestávke spôsobenej druhou svetovou vojnou a komunistickým režimom bola znovu otvorená v roku 1993. Nadviazala tak na činnosť pražskej komoditnej a akciovej burzy, ktorá bola založená roku 1871.

BCPP je dcérskou spoločnosťou Burzy cenných papierov Viedeň (Wiener Börse). Obchodovať na BCPP možno iba prostredníctvom licencovaných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí sú zároveň členmi burzy.

Prostredníctvom Fio banky je možné obchodovať všetky už listované akcie na pražskej burze a zúčastniť sa primárnych úpisov akcií, tzv. IPO, realizovaných na tomto trhu. Informácie k založeniu obchodného účtu nájdete tu.

Vysporiadanie obchodov s cennými papiermi prebieha v čase T + 2.

Index PX

Oficiálnym indexom Burzy cenných papierov Praha je index PX. Je to cenový index vážený trhovou kapitalizáciou a zložený z najobchodovanejších blue chips titulov.

Index PX-TR zohľadňuje výkonnosť vrátane dividend, index PX-TRnet potom výkonnosť vrátane dividend po zdanení.Avast je pôvodom česká softwarová spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou s históriou siahajúcou do roku 1988. Jej antivírusové riešenia po svete používa viac ako 435 mil. užívateľov predovšetkým z radov spotrebiteľov, ďalej tiež malé a stredné firmy. V roku 2020 dosiahla výnosy 892,9 mil. USD a čistého zisku 169,6 mil. USD. Spoločnosť od vstupu na burzu vypláca dividendy dvakrát ročne. Akcie Avast sa vedľa londýnskej burzy obchodujú tiež pod tickerom BAAAVAST na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov.

Česká zbrojovka Group je český výrobca ručných palebnej zbraní pre ozbrojené zložky ale aj športové, poľovnícke účely a osobnú ochranu s históriou siahajúcou do roku 1936. Významná časť výroby pochádza z Uherského Brodu, z hľadiska odbytu je pre spoločnosť kľúčový americký trh. V roku 2020 dosiahla Česká zbrojovka tržby 6,8 mld. Kč a čistý zisk 672,9 mil. Kč. Česká zbrojovka vyplácala dividendu ako súkromná spoločnosť, s výsledkami za rok 2020 oznámila návrh prvej dividendy ako verejne obchodovaná spoločnosť. Akcie Česká zbrojovka Group sa pod tickerom BAACZGCE obchodujú na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Ďalšie informácie o spoločnosti vrátane analytického odporúčaní Fio banky nájdete tu.

ČEZ je česká elektrárenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom elektrickej a tepelnej energie predovšetkým v Českej republike. Patrí medzi 10 najväčších energetik v Európe. V roku 2020 ČEZ dosiahol tržieb 213,7 mld. Kč a očisteného čistého zisku 22,8 mld. Kč. ČEZ patrí medzi akcie s dlhou históriou pravidelné výplaty dividend. Akcie ČEZ sa pod tickerom BAACEZ obchodujú na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Ďalšie informácie o spoločnosti vrátane analytického odporúčaní Fio banky nájdete tu.

Erste Group Bank je stredoeurópska banková skupina s významnou pozíciou predovšetkým v Rakúsku a Českej republike, ktorá sa zaoberá univerzálnym bankovníctvom. V roku 2020 dosiahla prevádzkových výnosov 7,2 mld. EUR a čistého zisku 783,1 mil. EUR. Erste Group Bank vypláca dividendu, v roku 2020 bola s ohľadom na koronavírus výplata prerušená. V roku 2021 banka opäť začala výplatu dividend podľa pravidiel regulátora. Akcie Erste sa vedľa viedenskej burzy obchodujú tiež pod tickerom BAAERBAG na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Ďalšie informácie o spoločnosti vrátane analytického odporučenia Fio banky nájdete tu.

Kofola ČeskoSlovensko je nápojárska skupina. Svoje sladké nápoje, vody, sirupy a ďalšie produkty predáva v Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku a v Chorvátsku. Pod značkou UGO tiež predáva občerstvenie. V roku 2020 dosiahla tržby 6,2 mld. Kč a očisteného čistého zisku 181 mil. Kč. Kofola od vstupu na burzu vypláca dividendu. Akcie Kofoly sa pod tickerom BABKOFOL obchodujú na Burze cenných papierov Praha a na RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Ďalšie informácie o spoločnosti vrátane analytického odporúčaní Fio banky nájdete tu.

Komerční banka sa zaoberá univerzálnym bankovým sektorom v Českej republike, korporátnu klientelu obsluhuje tiež na Slovensku. Od roku 2001 je KB súčasťou francúzskej bankovej skupiny Société Générale. V roku 2020 spoločnosť dosiahla prevádzkových výnosov 29,7 mld. Kč a čistý zisk 8,2 mld. Kč. Komerční banka patrí medzi akcie s dlhoročnou výplatou dividendy, v roku 2020 bola s ohľadom na koronavírus výplata prerušená. V roku 2021 banka opäť zamýšľa dividendu vyplatiť, akonáhle jej to bude regulátorom umožnené. Akcie Komerční banky sa obchodujú pod tickerom BAAKOMB na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Ďalšie informácie o spoločnosti vrátane analytického odporúčaní Fio banky nájdete tu.

Moneta Money Bank je univerzálna banka pôsobiaca výhradne v Českej republike, ktorá sa sústredí na spotrebiteľov a segment malých a stredných podnikov. Predtým pôsobila tiež pod menom GE Money Bank. V roku 2020 dosiahla prevádzkových výnosov 12,1 mld. Kč a čistý zisk 2,6 mld. Kč. Moneta Money Bank vypláca dividendu, v roku 2020 bola s ohľadom na koronavírus výplata prerušená. V roku 2021 banka opäť zamýšľa dividendu vyplatiť, akonáhle jej to bude regulátorom umožnené. Akcie Moneta Money Bank sa obchodujú pod tickerom BAAGECBA na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Ďalšie informácie o spoločnosti vrátane analytického odporúčaní Fio banky nájdete tu.

O2 Czech Republic je telekomunikačná spoločnosť pôsobiaca predovšetkým v Českej republike a tiež na Slovensku. Zákazníkom poskytuje hlasové, internetové a dátové služby. Je najväčším poskytovateľom pripojenia k internetu a internetovej televízie v ČR. V roku 2020 spoločnosť dosiahla výnosy 39,8 mld. Kč a čistý zisk 5,8 mld. Kč. Spoločnosť dlhodobo vypláca dividendu, v minulých rokoch tiež realizovala spätné odkúpenie akcií. Akcie O2 Czech Republic sa pod tickerom BAATELEC obchodujú na Burze cenných papierov Praha a na RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov.

Philip Morris ČR je výrobca tabakových výrobkov spadajúce pod Philip Morris International. Spoločnosť je najväčším výrobcom a predajcom tabakových výrobkov v Českej republike. Zo závodu v Kutnej Hore vyváža výrobky do 46 krajín, do ČR dováža elektronické cigarety. Vlastní tiež dcérsku spoločnosť na Slovensku. V roku 2020 spoločnosť dosiahla tržby 17,9 mld. Kč a čistý zisk 3,5 mld. Kč. Philip Morris ČR patrí medzi akcie s dlhou históriou výplaty dividend. Akcie Philip Morris ČR sa pod tickerom BAATABAK obchodujú na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov.

Photon Energy Group je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa solárnou energiou a vodným hospodárstvom. Spoločnosť vyvíja, prevádzkuje a čiastočne i vlastní fotovoltaické parky v Strednej Európe a Austrálii. V roku 2020 skupina dosiahla výnosov 28,3 mil. EUR, čistej straty 8,7 mil. EUR a celkového úplného hospodárskeho výsledku 2,1 mil. EUR. Photon Energy nevypláca dividendu. Akcie Photon Energy Group sú pod tickerom BAAPEN obchodované na Burze cenných papierov Praha a obchodujú sa tiež na trhoch vo Varšave a Frankfurte.

SAB Finance je česká spoločnosť zaoberajúca sa devízovými konverziami a obchodom. Do skupiny patrí aj maltská FCB Bank a podiel v Trinity Bank. V roku 2020 spoločnosť dosiahla čistý zisk 116,7 mil. Kč. Spoločnosť plánuje vyplácať dividendu dvakrát ročne. Akcie Sab Financie sa pod tickerom BAASABFI obchodujú na Burze cenných papierov Praha.

Stock Spirits Group je stredoeurópsky výrobca a distribútor alkoholických nápojov, ktoré predáva predovšetkým na poľskom, českom a talianskom trhu. Spoločnosť je druhým najväčším európskym producentom vodky a jej portfólio zahŕňa široké spektrum značiek rôznych destilátov. Vo fiškálnom roku 2020 dosiahla tržby 341 mil. EUR a čistého zisku 19,6 mil. EUR. Spoločnosť od vstupu na burzu vypláca dividendu dvakrát ročne. Dvakrát vyplatila tiež mimoriadnu dividendu. Akcie Stock Spirits Group sa vedľa londýnskej burzy obchodujú tiež pod tickerom BAASTOCK na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov.

Vienna Insurance Group, známa aj pod skratkou VIG, je univerzálna poisťovacia skupina s históriou od roku 1824, ktorá zahŕňa približne 50 spoločností pôsobiacich v strednej a východnej Európe. Kľúčový je pre ňu predovšetkým rakúsky a slovenský trh. V roku 2020 skupina VIG dosiahla hrubého predpísaného poistného 10,4 mld. EUR a čistého zisku 231,5 mil. EUR. Vienna Insurance Group vypláca dividendu. Akcie Vienna Insurance Group sa vedľa viedenskej burzy obchodujú pod tickerom BAAVIG tiež na Burze cenných papierov Praha a RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov.

Burzové trhy

Každá emisie akcií obchodovaná na BCPP je zaradená do jedného zo štyroch burzových trhov. Jednotlivé trhy sa medzi sebou líšia najmä požiadavkami na plnenie informačných povinností zo strany emitentov či iných oprávnených osôb. Trhy Prime a Standard sú regulovanými trhmi, trhy Štart a Free sú neregulované. Najprísnejšie podmienky a pravidlá spĺňajú akciovej emisie zaradené na obchodovanie na trhu Prime.

PRIME MARKET

Na burzovom trhu Prime sa obchodujú najväčšie a najprestížnejšie českej a zahraničnej spoločnosti, na ktoré sú kladené tie najvyššie nároky.

STANDARD MARKET

Trh Standard je určený pre obchodovanie veľkých a prestížnych emisií akcií českých i zahraničných spoločností. Akcie, ktoré sú už obchodované na inom regulovanom trhu v rámci EÚ, môžu byť prijaté na obchodovanie na trhu Standard bez súhlasu emitenta.

FREE MARKET

Trh Free je segmentom mnohostranného obchodného systému. Na trhu Free Market sú prijaté na obchodovanie akcie a investičné nástroje, ktorých o prijatie na obchodovanie požiadal ich emitent, tak aj investičné nástroje obchodované na iných svetových burzách, ktoré sú prijaté na obchodovanie bez súhlasu emitenta.

START MARKET

Trh START je segmentom mnohostranného obchodného systému. Zameriava sa na malé a stredné firmy s veľkosťou od 25 mil. Kč do 2 mld. Kč. Oproti ďalším trhom BCPP ponúka zjednodušené podmienky vstupu prispôsobené menším emitentom.

Počas roka sa niekoľkokrát konajú tzv. START days, počas ktorých firmy obchodované na tomto trhu zverejňujú aktuality.

Viac informácií o trhu START nájdete v našom sprievodcovi.

 


AtomTrace je český výrobca laserových spektroskopov, prístrojov pre prvkovú laserovú analýzu. Jej zariadenie nachádza uplatnenie vo výskume, školstve, priemyslu a forenznom vyšetrovaní. V roku 2019 dosiahla tržby 3,1 mil. Kč a straty 8,4 mil. Kč. Akcie AtomTrace sa pod tickerom BAAATOMT obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií AtomTrace stanovená na 500 ks.

eMan je česká softvérová spoločnosť, ktorá sa zaoberá zákazkovým vývojom mobilných a webových aplikácií pre firemných zákazníkov, ktoré zahŕňajú napr. spoločnosti Škoda Auto, ČSOB, ČEZ alebo Honeywell. Prenajíma kapacity IT špecialistov a poskytuje konzultačné služby. V roku 2020 spoločnosť dosiahla tržby 175,3 mil. Kč a čistý zisk 1,8 mil. Kč. eMan nevypláca dividendu. Akcie eMan sa pod tickerom BAAEMAN obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha a na RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií eMan na BCPP stanovená na 500 ks, na RM-S sa obchoduje bez obmedzenia.

Fillamentum je český výrobca strún pre 3D tlačiarne, tzv. filamentov, plastových trubiek pre automobily, trubíc pre nápojové obaly a ďalších plastových výrobkov. V roku 2020 podľa predbežných údajov dosiahla tržieb 72,3 mil. Kč a prevádzkové straty 3,8 mil. Kč. Fillamentum nevypláca dividendu. Akcie Fillamentum sa pod tickerom BAAFILLA obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií Fillamentum stanovená na 300 ks.

Karo Invest je český spracovateľ hovädzích a byvolích koží, ktoré po úprave a nafarbenia predáva zákazníkom z radov predovšetkým poľských nábytkárskych spoločností. V roku 2020 spoločnosť dosiahla tržby 163 mil. Kč a hrubého prevádzkového zisku EBITDA 5 mil. Kč. Karo nevypláca dividendu. Akcie Karo Invest sa pod tickerom BAAKARIN obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha a na RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií Karo Invest na BCPP stanovená na 2 000 ks, na RM-S sa obchoduje bez obmedzenia.

Pilulka Lekárne je česká e-commerce spoločnosť, ktorá prevádzkuje online lekáreň Pilulka.cz a sieť kamenných lekární. Pôsobí v Českej republike, na Slovensku a Rumunsku. V roku 2019 dosiahla tržby 1,3 mld. Kč a čisté straty 46 mil. Kč. Pilulka nevypláca dividendu. Akcie Pilulka Lekárne sa pod tickerom BAAPILLE obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha a na RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií Pilulka na BCPP stanovená na 10 ks, na RM-S sa obchoduje bez obmedzenia.

Prabos plus je český výrobca pracovné, bezpečnostné a voľnočasové obuvi s históriou firmy siahajúcou až do roku 1860. Medzi jeho zákazníkov patria napr. Armády NATO vrátane Armády ČR, policajné a záchranné zložky, z firiem napr. ČEZ alebo Škoda Auto. V roku 2020 spoločnosť dosiahla tržby 417,6 mil. Kč a čistý zisk 24,8 mil. Kč. Prabos vypláca dividendu, výplata zo zisku za rok 2019 bola odložená kvôli koronavírusu. Akcie Prabos sa pod tickerom BAAPRAPM obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha a na RM-SYSTÉMu, českej burze cenných papierov. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií Prabos na BCPP stanovená na 125 ks, na RM-S sa obchoduje bez obmedzenia.

Primoco UAV je český výrobca stredne veľkých bezpilotných lietadiel a poskytovateľ súvisiacich leteckých služieb. V roku 2020 spoločnosť dosiahla tržby 30,9 mil. Kč a čisté straty -9,4 mil. Kč. Primoco priamo nevypláca dividendu. Akcie kontrolovaných priamo sa pod tickerom BAAPRIUA obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií kontrolovaných priamo stanovená na 100 ks.

UDI CEE patrí do developerskej skupiny UDI Group a vlastní dva projekty - logistické centrum Ostředek pri diaľnici D1 (75% podiel) a rezidenčný projekt KURIR v Belehrade (100% podiel). Spoločnosť plánuje po dokončení projektov vyplatiť akcionárom dividendu. Akcie UDI CEE sa pod tickerom BAAUDICE obchodujú na trhu START Burzy cenných papierov Praha. Veľkosť tzv. lotu, minimálneho obchodovateľného množstva, je u akcií UDI CEE stanovená na 587 ks.

Harmonogram burzového dne

Obchodný režim – kontinuálne obchodovanie (akciové trhy Prime, Standard, Free a START)

 • 08:00 - 08:50 - Predobchodná fáza (zber objednávok)
 • 08:50 - 09:00 - Úvodná aukcia
 • 09:00 - 16:10 - Kontinuálne obchodovanie
 • 16:10 - 16:15 - Záverečná aukcia
 • 16:15 - 16:25 - Obchodovanie za záverečnú cenu (Trading at Close)
 • 16:25 - 17:00 - Poobchodovaná fáza (zber objednávok pre ďalší deň)

Obchodný režim - kontinuálne obchodovanie (korporátne dlhopisy)

 • 08:00 - 11:10 - Predobchodná fáza (zber objednávok)
 • 11:10 - 12:00 - Úvodná aukcia
 • 12:00 - 16:00 - Kontinuálne obchodovanie
 • 16:00 - 16:05 - Záverečná aukcia
 • 16:05 - 16:15 - Obchodovanie za záverečnú cenu (Trading at Close)
 • 16:15 - 17:00 - Poobchodovaná fáza (zber objednávok pre ďalší deň)

Obchodný režim - samostatná aukcia (dlhopisy)

 • 08:00 - 11:00 - Predobchodná fáza (zber objednávok)
 • 11:10 - 16:00 - Aukcia
 • 16:00 - 17:00 - Poobchodovaná fáza (zber objednávok pre ďalší deň)

Legislatíva BCPP

 • Predpisy a pravidla Burzy cenných papierov Praha nájdete tu.

Koľko stojí obchodovanie na BCPP?

Celkový poplatok za uzavretie obchodu sa skladá z poplatku obchodníka a poplatku trhu.

Poplatky obchodníka:

 • 0,35 % z objemu obchodu (min. 40 Kč - max. 1.190 Kč)

Poplatky trhu:

 • 0,01 % z objemu obchodu (min. 10 Kč - max. 4.000 Kč)

- v prípade cenných papierov, pri ktorých Fio banka, a.s. vykonáva činnosť tvorcu trhu (napr. ČEZ, Česká zbrojovka Group, Erste Group Bank, Kofola ČeskoSlovensko, Komerční banka, Moneta Money Bank, O2 Slovakia, Philip Morris ČR, Vienna Insurance Group).

 • 0,04 % z objemu obchodu (min. 10 Kč - max. 4.000 Kč)

- v prípade ostatných cenných papierov.

Príklad nákupu akcií spoločnosti ČEZ:

Smer: nákup

Množstvo: 100 kusov akcií

Cena za kus: 700 Kč

Objem obchodu: 70.000 Kč

Poplatok obchodníka: 245 Kč

Poplatok trhu: 7 Kč (min. 10 Kč)

Celkový poplatok: 255 Kč

Obchodný systém XETRA® Praha

Obchodovanie na pražskej burze prebieha v automatizovanom obchodnej systéme XETRA® Praha.

Xetra® je elektronický obchodný systém riadený objednávkami a cenovými ponukami, ktorý prevádzkuje Deutsche Börse AG.

Akcie možno obchodovať v obchodných segmentoch "kontinuálne obchodovanie" a "samostatná aukcia". Kontinuálne obchodovanie začína úvodnou aukciou, môže byť prerušená vloženými aukciami a končí záverečnou aukciou.

Niektoré zásady tržného modelu XETRA®

 • Objednávky sú spracované podľa cenovej a časovej priority,
 • Obchodovanie je anonymné - obchodníci nepoznajú svoje protistrany,
 • Maximálna platnosť objednávky je 360 kalendárnych dní (T + 359),
 • Minimálna obchodovateľná jednotka (lot) je rovná jednému kusu cenného papiera,
 • V každom okamihu existuje pre daný cenný papier iba jedna cena / jeden kurz,
 • Kurz, ktorý bol pre daný cenný papier stanovený ako zatiaľ posledný sa nazýva "Referenčná cena".

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0714324,70057
USD1,121231,05591
GBP0,865420,81500
CHF1,003290,94484
PLN4,381934,12666

Kompletné informácie tu