Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Poistenie ku kartám

K platobným kartám Fio banky máte možnosť si dohodnúť doplnkové poistenie. Na výber je cestovné poistenie pre vaše cesty do zahraničia, poistenie proti zneužitiu karty alebo poistenie právnej ochrany vodičov. Platnosť poistenia zodpovedá dobe platnosti karty a v prípade automatickej obnovy prechádza aj na obnovenú kartu, ak ho klient sám nezruší.

Ako získať?

 • O poistenie môžete požiadať osobne na všetkých našich pobočkách Fio banky.

 • Pri žiadosti o novú platobnú kartu si poistenie môžete zjednať aj v Internetbankingu alebo Smartbankingu.

 • Poistený (FO): držiteľ platobnej karty s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

 


Cestovné poistenie Family

Cestovné poistenie je určené pre cesty do zahraničia (oblasť Svet).

Doba, za ktorú vzniká povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie
pri jednotlivých cestách a pobytoch, je 100 dní.

Platí aj pre rodinných príslušníkov poisteného, ktorí cestujú spoločne s poisteným držiteľom platobnej karty (manžel/ manželka a deti vo veku do 18 rokov).

Obsahuje tieto jednotlivé poistenia a služby:

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Poistenie pre prípad zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie cestovnej batožiny 
 • Poistenie trvalých následkov úrazu a smrti úrazom

Varianty cestovného poistenia

Poistná ochrana vzniká opustením trvalého bydliska poisteného za účelom turistickým, rekreačným,
dovolenkovým, služobným resp. za účelom vykonávania rekreačného nesúťažného športu.

Viac informácií o podmienkach cestovného poistenia, vrátane poistných limitov:


Poistenie straty a krádeže (nielen) karty

Toto poistenie je dohadované na poistenie nebezpečia výdavkov spojených so stratou alebo odcudzením a zneužitím platobnej karty, odcudzením hotovosti a ďalej na poistenie nebezpečia straty alebo odcudzenia kľúčov, osobných dokladov, peňaženky či mobilného telefónu, ak k ich strate alebo odcudzeniu došlo súčasne so stratou alebo odcudzením karty.

Varianty poistenia straty a krádeže

 • Basic (0,6 EUR mesačne)
 • Classic (1,2 EUR mesačne)
 • Extra (2,2 EUR mesačne)

Varianty sa líšia rozsahom poistnej ochrany.

Viac informácií o podmienkach a poistných limitoch nájdete tu.


Poistenie právnej ochrany vodičov D.A.S.

Poistenie právnej ochrany je súkromným škodovým poistením, ktorého účelom je ochrana oprávnených záujmov
poisteného a hradenie nákladov súvisiacich s právnou ochranou poisteného. Za poistnú udalosť sa považujú nižšie uvedené právne skutočnosti, ktoré v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou zakladajú pre poistiteľa povinnosť poskytnúť poistenému poistné plnenie.

 • Náhrada škody
 • Obhajoba poistených osôb v trestnom, priestupkovom alebo inom správnom konaní
 • Poistné právo
 • Právna porada
 • Iné spory
 • Opakované porušenie povinností či predpisov

Varianty poistenia

 • TYP A - Mini (20 EUR ročne) - pokrýva občianskoprávne nároky na náhradu škody a trestné právo
 • TYP B - Štandard (40 EUR ročne) - pokrýva občianskoprávne nároky na náhradu škody, trestné právo, odobratie preukazu a poistné právo

Základné informácie o poistení nájdete tu.

Bližšie informácie a poistné podmienky nájdete tu. 

 • Nové poistenia DAS sa momentálne neuzatvárajú. 

 

Ďalšie dokumenty a formuláre nájdete tu.


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0976224,72538
USD1,117731,05261
GBP0,865460,81503
CHF0,996690,93862
PLN4,409054,15220

Kompletné informácie tu