Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Bankové služby > Úvery > Úver na menu

Úver na menu

Túto službu využívajú klienti pri obchodovaní s cennými papiermi k dvom hlavným účelom. Prvým z nich je zníženie menového rizika vplyvom zmien kurzov na devízových trhoch. Druhým je vysporiadanie obchodu v inej mene, ako má klient aktuálne k dispozícii na obchodnom účte, bez toho, aby ju musel nakupovať na devízovom trhu. Tým ušetrí na nákladoch o rozdiel nákupného a predajného kurzu mien.

Pri využívaní menového úveru nedochádza k úplnej eliminácii menového rizika. Menový úver kryje investíciu v okamihu nákupu, avšak nekryje straty alebo zisky spôsobené pohybom nakúpenej akcie.

  • Úver možno čerpať k nákupu ľubovoľných akcií registrovaných na trhoch ČR, SRN, USA.
  • Eliminuje náklady na konverziu mien, tzv. menový spread
  • Možnosť plynulého presúvania obchodných aktivít medzi tuzemskými a zahraničnými trhmi
  • V prípade posilnenia meny v záruke možnosť splatiť úver zo záruky podľa aktuálneho devízového kurzu a tým realizovať kurzový zisk k zaistenej devízovej pozícii
  • Ako investovať do akcií?

Znížte si menové riziko unikátnym produktom Fio banky!

Ako funguje menový úver?

Ako zaistenie pôžičky meny slúži pre Fio iná mena, ktorú má klient na svojom účte k dispozícii. Zoznam mien zaisťovacích finančných prostriedkov tvorí CZK, USD, EUR. K načerpaniu menového úveru dôjde v prípade, že na Vašom obchodnom účte nedisponujete dostatočnou finančnou hotovosťou v príslušnej mene obchodu. Napr. pokiaľ sa klient rozhodne nakúpiť cenné papiere v hodnote 10.000 USD a na obchodnom účte disponuje hotovosťou iba 6.000 USD a 3.500 EUR - načerpá sa menový úver iba vo výške 4.000 USD z meny EUR.

Dôležité je si uvedomiť, že menovým úverom nie je chránený prípadný zisk ani strata spôsobená pohybom nakúpenej akcie. Pokiaľ napríklad klient použije menový úver na nákup akcií v objeme 10.000 USD a tieto akcie sa zhodnotia o 10 %, bude menovým úverom chránených stále len 10.000 USD a 1.000 USD tvoriacich zisk, menovým úverom chránených nebude. Pokiaľ bude chcieť klient tento zisk previesť na inú menu (obvykle svoju základnú menu), musí to už urobiť za aktuálny kurz.

Pokiaľ klient využije menový úver k nákupu akcií v hodnote 10.000 USD a tieto akcie po poklese ich kurzu predá napr. za čiastku 9.000 USD, realizuje tak stratu vo výške 1.000 USD a v tejto výške je potom úplne vystavený menovému riziku. Banke totiž musí splatiť celú výšku úveru (10.000 USD), pričom po uzatvorení pozície má z predaja k dispozícii iba 9.000 USD a 1.000 USD si musí kúpiť za aktuálny kurz, ktorý môže byť i nevýhodnější, ako bol v čase nákupu akcií. V uvedenom prípade menový úver kryl menové riziko iba v časti 9.000 USD.

Bez menového úveru by bol ale klient vystavený menovému riziku v celej hodnote investície, tj. vo výške 10.000 USD. Menový úver tak pomáha výrazne znížiť vplyv pohybu menových kurzov na hodnotu portfólia.

Ako získať menový úver?

Podmienky a cena úveru

  • Cena úveru sa počíta na dennej báze ako úrok z čerpaného objemu meny na konci obchodného dňa.
  • Úroková sadzba je súčtom úrokového navýšenia 2,00% p.a. a referenčnej sadzby požičanej meny.
  • Žiadne poplatky za pristavenie pôžičky.
  • Žiadne poplatky za devízové operácie - konverzie.

Čo budete podpisovať?

Vzory zmlúv Vám na vyžiadanie radi poskytnú naši pracovníci - prosím pošlite e-mail na adresu fio@fio.sk


Referenčné sadzby

Menareferenčná sadzba
CZK1,25 %
USD1,25 %
EUR0,00 %
e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0976224,72538
USD1,117731,05261
GBP0,865460,81503
CHF0,996690,93862
PLN4,409054,15220

Kompletné informácie tu