Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Akcie a investície > Ďalšie služby Fio > Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Klienti využívajú túto službu, keď predpokladajú pokles trhovej hodnoty cenných papierov. Zvolený titul, kde klient očakáva pád kurzu, si vypožičia od Fio banky, a následne daný titul predá. Pokiaľ sa očakávanie ukáže ako správné, dokúpi príslušné akcie späť za nižšiu trhovú cenu, ako za ktorú ich predal, a následne ich vráti Fio banke. Ziskom klienta je rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Ako zaistenie pôžičky cenných papierov slúžia pre Fio banku samotné prostriedky klienta, teda peniaze, cenné papiere alebo ich kombinácia. Z pohľadu Fio banky je pôžička braná podobne ako úver poskytnutý klientovi v objeme aktuálnej trhovej hodnoty predaných cenných papierov.

Short Sale, čiže požičiavanie cenných papierov, umožňuje špekulovať na pokles kurzu akcií.

  • Požičané cenné papiere možno kedykoľvek čiastočne alebo úplne vrátiť (alebo uzatvoriť krátku pozíciu) bez akýchkoľvek poplatkov
  • Cena pôžičky sa počíta ako úrok z trhovej hodnoty požičaných akcií na konci obchodného dňa
  • Požičiavanie cenných papierov (Short Sale) je riziková transakcia. Pri nákupe akcií klient môže stratiť najviac investovanú čiastku. Pri neúspešnom "Short Sale" môže kurz akcie rásť ľubovolne, takže výška straty klienta nie je teoreticky ničím obmedzená.

Prehľad akcií na požičanie k ručeniu otvorených krátkych pozícií na BCPP

 

Upozornenie pre investorov: Investovanie do investičných nástrojov je rizikové. Nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky.


Short Sale v USA

Vďaka kvalitnému systému sú pre "Short Sale" v USA k dispozícii tisíce titulov bez množstevných (resp. objemových) obmedzení. V e-Brokerovi sú tituly s možnosťou "Short Sale" označené symbolom S. Na zaistenie "Short Sale" sú kladené podobné požiadavky, ako na zaistenie úveru pre obchodovanie s cennými papiermi. Pokiaľ má klient titul vo svojom portfóliu nakúpených akcií (tzv. dlhá pozícia), nie je na danom titule možný "Short Sale". A naopak, pokiaľ má klient krátku pozíciu na titule (Short Sale), skôr ako nakúpi daný titul do svojho portfólia, musí nakúpené akcie použíť na vrátenie ich pôžičky (tzv. uzatvorenie krátkej pozície).

Cena pôžičky cenných papierov

Rovnako ako pri úvere na obchodovanie s cennými papiermi v USA sa klientovi mesačne spätne strháva cena pôžičky vypočítaná podľa dennej trhovej hodnoty otvorenej krátkej pozície (teda aktuálnej hodnoty požičaných cenných papierov). Pokiaľ klient súčasne čerpá úver na obchodovanie s niektorými akciami a na iné akcie uskutoční "Short Sale", prostriedky získane zo "Short Sale" sa použijú na splatenie časti úveru a klientovi sa tak nezvýšia náklady. Aj keď sa úver a "Short Sale" tak kompenzujú čo do výšky spoplatnenia, výšku dojednaného úverového rámca nemožno presiahnuť v súčte všetkých klientom čerpaných úverových prostriedkov a všetkých jeho pôžičiek cenných papierov (tu teda ku kompenzácii nedochádza).

Ako získať možnosť short sale?

"Short Sale" môžete vykonávať na základe jednotnej zmluvy spolu s úverom na obchodovanie s cennými papiermi. Viac sa dozviete tu. K "Short Sale" (otvorenie krátkej pozície) príde špeciálnym typom pokynu, ktorý možno zadať elektronicky, telefonicky aj osobne na pobočkách.

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,9312424,56776
USD1,121481,05614
GBP0,867890,81732
CHF0,996480,93842
PLN4,414634,15746

Kompletné informácie tu