Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Trailing Limit

Pokyn typu Trailing Limit má stejné vlastnosti jako pokyn typu Trailing Stop. Jediný rozdíl je v tom, že pokyn typu Trailing Limit se po dosažení stop ceny vkládá do knihy objednávek jako limitní objednávka.

Kromě odchylky stop ceny se tak u pokynu Trailing Limit vyplňuje navíc "Odchylka limitní ceny". Tato odchylka funguje na stejném principu, jako odchylka stop ceny. Neustále usiluje o posun limitní ceny pokynu stejným směrem jako stop cena, a to o uvedenou odchylku, která se počítá tak jako stop cena od tzv. referenční ceny.

Kurz, který byl pro daný cenný papír stanoven jako zatím poslední se nazývá "Referenční cena". Referenční cena je zobrazována mezi nejlepší nabídkou a nejlepší poptávkou.

Jak pokyn funguje?

1. Pokyn je možné zadat jako nákupní nebo prodejní. Častěji se zadává prodejní pokyn, který po dosažení stop ceny prodává akcie, kdežto nákupní pokyn po dosažení stop ceny akcie nakupuje. Vždy se tak děje nad lokálním maximem v případě prodeje, respektive lokálním minimem v případě nákupu.

2. Jakmile je pokyn zvalidován, stanoví se tzv. „úvodní stop cena". Výpočet úvodní stop ceny se liší podle směru zadaného pokynu (nákupní či prodejní).

  • V případě prodejního pokynu se úvodní stop cena vypočítá tak, že se od aktuální referenční ceny (kurzu) v době zvalidování pokynu odečte hodnota uvedená v poli "Odchylka stop ceny".
  • V případě nákupního pokynu se úvodní stop cena vypočítá tak, že se k aktuální referenční ceně (kurzu) v době zvalidování pokynu přičte hodnota uvedená v poli "Odchylka stop ceny".

3. Společně s úvodní stop cenou se stanoví „úvodní limitní cena". Výpočet úvodní limitní ceny se liší opět dle směru zadaného pokynu.

  • V případě prodejního pokynu se úvodní limitní cena vypočítá tak, že se od aktuální referenční ceny (kurzu) v době zvalidování pokynu odečte hodnota uvedená v poli "Odchylka limitní ceny".
  • V případě nákupního pokynu se úvodní stop cena vypočítá tak, že se k aktuální referenční ceně (kurzu) v době zvalidování pokynu přičte hodnota uvedená v poli "Odchylka limitní ceny".

4. Nyní pokyn začíná hlídat změny aktuální referenční ceny (kurzu), přičemž na základě zadaných parametrů mění hodnoty Stop ceny a Limitní ceny.

  • V případě prodejního pokynu se upraví stop cena a limitní cena tehdy, pokud je referenční cena (kurz) snížená o odchylku stop ceny a limitní ceny vyšší, než je aktuálně nastavená hodnota stop ceny a limitní ceny.
  • V případě nákupního pokynu se upraví stop cena a limitní cena tehdy, pokud je referenční cena (kurz) zvýšená o odchylku stop ceny a limitní ceny nižší, než je aktuálně nastavená hodnota stop ceny a limitní ceny.

Příklad použití pokynu Trailing Limit

Pokyn typu Trailing Limit využijete nepříklad tehdy, pokud chcete zadat prodejní Stoploss (automaticky prodat akcie, pokud kurz poklesne na předem určenou hodnotu - stop cenu), který automaticky zvyšuje stop cenu tak, aby byl v době platnosti tohoto pokynu rozdíl mezi nejvyšším dosaženým kurzem a aktuální stop cenou maximálně ve velikosti odchylky stop ceny. Pokud rozdíl mezi referenční cenou a stop cenou je nižší než definovaná odchylka stop ceny, stop cena zůstává zachována na své maximální dosažené hodnotě.

  • Prodávané množství: 5 000 kusů
  • Odchylka stop ceny: 8 Kč
  • Odchylka limitní ceny: 10 Kč

Nabídka a poptávka v době podání pokynu:

Zadaný pokyn Trailing Limit není na trhu vidět a pouze čeká, zda budou splněny podmínky pro jeho aktivaci. Prvotní Stop cena se vygeneruje na úrovni 855 Kč (863 - 8). Vygeneruje se prvotní Limitní cena na úrovni 853 Kč (863 - 10).

 Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
 869,3045 000Nabídka
 867,0040 000
 866,8035 000
 865,0030 000
 864,0010 000
 863,00 Poslední obchod
 862,005 000Poptávka
 861,0010 000
 860,0020 000
 857,3025 000
 855,0030 000

Situace při růstu kurzu:

Referenční cena akcie vzrostla až k 879 Kč. Stop cena se vlivem růstu poptávky posunula a zafixovala na hodnotě 871 Kč. Aktuální Limitní cena je na hodnotě 869 Kč.

 Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
 882,0045 000Nabídka
 881,0040 000
 880,8015 000
 880,0010 000
 879,005 000
 879,00 Poslední obchod
 878,005 000Poptávka
 877,4015 000
 876,3020 000
 872,0025 000
 871,0035 000

aktivace prodejního pokynu Trailing Limit:

Při následném poklesu kurzu zůstává Stop cena zafixována na své nejvýše dosažené úrovni (871 Kč). Aktuálně jsou splněny podmínyk pro sepnutí pokynu (referenční cena se rovná Stop ceně) a na trh je okamžitě odesílán prodejní pokyn s limitní cenou 869 Kč. Ten se páruje s nejlepší poptávkou na trhu - obchod proběhne za 870,5 Kč.

 Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
 881,0040 000Nabídka
 880,0030 000
 873,8015 000
 873,0010 000
 872,005 000
 871,00 Poslední obchod
 870,505 000Poptávka
 870,4010 000
 870,0020 000
 869,0030 000
 868,0040 000

Způsob zadaní

U prodejního i nákupního pokynu Trailing Limit musí být odchylka limitní ceny vždy vyšší, než je odchylka stop ceny.


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,3289123,99709
USD1,119151,05395
GBP0,875740,82472
CHF1,020100,96067
PLN4,378344,12328

Kompletné informácie tu