Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Iceberg

Inteligentný pokyn typu „Iceberg" umožňuje vloženie objednávok veľkého objemu do knihy objednávok behom kontinuálnej fázy bez toho, aby bol trh informovaný o celkovom objeme. Tento typ pokynu možno zadať iba u objednávok, ktorých objem presahuje 10.000 EUR. Prepočet objemu CZK / EUR je vykonávaný automaticky obchodným systémom XETRA.

Objednávky typu iceberg sú charakterizované zadaním limitnej ceny "Cena (CZK)", celkovým počtom kusov "Množstvo" a zobrazovaným množstvom (tzv. „peak") "Zobrazované množstvo".

V kontinuálnej fáze je pre trh viditeľné len zobrazované množstvo, nie celý počet kusov v objednávke. Akonáhle je dané zobrazované množstvo plne uspokojené, objednávka dostáva nové časové označenie a ak obsahuje nespárované kusy, je opätovne zverejnené stanovené zobrazované množstvo. V prípade, že nespárovaný zostatok objednávky už obsahuje menej kusov ako je zobrazované množstvo, je zverejnené toto zostávajúce množstvo.
Objednávky typu iceberg nie sú v knihe objednávok viditeľne označené. Platí len daný obchodný deň a nie je možné ich kombinovať s ďalšími obmedzeniami pre obchodovanie alebo pre spôsob vybavenia.

Počas aukčného obchodovania (samostatná aukcia, aukčná fáza kontinuálneho obchodovania, VOLA nebo MARKET VOLA) sa objednávky typu iceberg zobrazujú s celkovým množstvom v prípade, že je kniha objednávok otvorená. Pokiaľ objednávka typu iceberg nie je počas aukcie úplne uspokojená, je do knihy objednávok po prechode do kontinuálnej fázy vložená so zobrazovaným množstvom.

Minimálna veľkosť zobrazovaného množstva a minimálny celkový počet kusov pre iceberg objednávky stanovuje pre jednotlivé skupiny cenných papierov BCPP.

Aktuálne parametre stanovené BCPP

Existujú dve skupiny cenných papierov. Akcie sú do skupín radené podľa kurzu cenného papiera k tzv. rozhodnému dňu. Zaradenie do jednej zo skupín platí pre daný cenný papier nasledujúci štvrťrok. Rozhodný deň je stanovený na posledný burzový deň v mesiaci marec, jún, september a december.

1. skupina

Pre akcie s kurzom vyšším ako 5 000 Kč.

  • Minimálny celkový počet kusov: 250 ks
  • Minimálna veľkosť zobrazovaného množstva (peak): 25 ks

2. skupina

Pre akcie s kurzom nižším ako 5 000 Kč (vrátane).

  • Minimálny celkový počet kusov: 1 000 ks
  • Minimálna veľkosť zobrazovaného množstva (peak): 100 ks

Upozornenie: Minimálna veľkosť zobrazovaného množstva (peak) musí byť vždy >= 5 % z celkového počtu kusov v danej objednávke.

Spôsob zadania

  • Vyplňte limitnú cenu pokynu (pokyn je možné uspokojit prinajhoršom za uvedenú cenu).
  • Vyplňte platnosť pokynu (maximálna platnosť pokynu Iceberg je jeden den).
  • Vyplňte celkové množstvo objednávky s ohľadom na burzou stanovené minimum (viď vyššie).
  • Vyplňte zobrazované množstvo (tzv. „peak") s ohľadom na burzou stanovené minimum (viď vyššie).
e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,3592024,02580
USD1,117901,05277
GBP0,879140,82792
CHF1,017620,95833
PLN4,379094,12399

Kompletné informácie tu