Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Stepper

Inteligentný pokyn typu „Stepper" umožňuje investorovi nakúpiť alebo predať akcie za najvýhodnejšiu cenu na trhu. Inteligencia pokynu spočíva v jeho schopnosti umiestniť na trh objednávku, ktorá je vždy len o nevyhnutné minimum lepšia, ako najlepšia konkurenčná objednávka, a tým dosiahnuť najlepšiu cenu na trhu, ale pritom zbytočne nezvyšovať alebo neznižovať cenu cenného papieru. Toto nevyhnutné minimum sa nazýva - krok kotácie. Pokyn Stepper je možné na pražskej burze použiť na všetky emisie zaradené na trh Prime.

Rýchlosť reakcie pokynu na zmeny hĺbky trhu je podstatne vyššia, ako rýchlosť ľubovoľnej ľudskej obsluhy.

Minimálne prípustné kroky kotácie:

Minimálny prípustný krok kotácie sa určuje podľa pásma likvidity daného cenného papiera a intervalu, v ktorom sa nachádza cena objednávky:

Kroky kotácií platné od 2. 1. 2018 pre všetky trhy

Pásma likvidity pre akcie z Burzy cenných papírů Praha

Krok kotácie však musí byť vždy menší, ako maximálne povolené rozpätie pre daný titul.
Vyššie uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na prípady, kedy hodnota kroku nie je vyplnená alebo je nulová.
Maximálne dovolené rozpätie kotácie pre jednotlivé tituly je zverejnené na stránkach BCPP

Ako pokyn funguje?

Popis inteligentného pokynu Stepper na BCPP

1. Investor podá nákupný, resp. predajný inteligentný pokyn Stepper formulárom pre podanie pokynu v aplikácii e-Broker, ktorý musí obsahovať Trh (BCPP), Cenný papier, celkový počet nakupovaných alebo predávaných kusov cenných papierov, limitnú cenu, dobu platnosti pokynu a ako Typ pokynu je potrebné zvoliť parameter "Stepper". Voliteľne možno zadať Ignorované množstvo.

2. Validačné automaty skontrolujú, či je investor oprávnený takýto pokyn podať, a pokiaľ áno, podajú ho ďalej trhu.

3. Akonáhle je inteligentný pokyn trhom prijatý, zaradí sa o krok kotácie nad najlepší konkurenčný dopyt. Konkurenčným dopytom sú jednak všetky aukčné pokyny s pevne zadanou limitnou cenou, jednak iné pokyny Stepper so svojou limitnou cenou. Pri zmene situácie na trhu (tj. pri prijatí inej objednávky s lepšou cenou ako je aktuálne zobrazená limitná cena pokynu Stepper), sa Stepper automaticky posunie o krok nad túto novú objednávku. Cenový posun (smerom hore u nákupného pokynu, smerom dole u predajného pokynu) je samozrejme vždy obmedzený limitnou cenou pokynu, tj. v prípade zmeny trhu (konkurenčných dopytov) nad limitnú cenu Stepperu zostane tento zaradený v hĺbke trhu na svojej limitnej cene.

Parameter "Ignorované množstvo"

Pokiaľ bude vyplnené ignorované množstvo, bude pokyn Stepper ignorovať kumulované množstvo, ktoré je rovné alebo je nižšie ako stanovená hodnota Ignorovaného množstva.

Stepper sa tak aj cez vyššiu cenu na strane dopytu, resp. nižšiu cenu na strane ponuky nebude danému dopytu / ponuke prispôsobovať. Stepper je v hĺbke trhu umiestnený s takou cenou, ktorá je o krok lepšia ako dopyt (ponuka), u ktorej je kumulované množstvo vyššie ako hodnota parametra Ignorované množstvo.

Parameter je vhodné vyplniť v prípade, keď investor nechce, aby objednávka bola zbytočne „tlačená" smerom hore (pri nákupnom pokyne) resp. smerom dole (pri predajnom pokyne) konkurenčnou objednávkou so zanedbateľným objemom.

Parameter "Aktívna účasť v aukcii"

Pri zaškrtnutí tohto parametra sa Stepper zúčastňuje aukcie s cenovým limitom, s ktorým bol naposledy zaradený v kontinuálnom obchodovaní. Pokiaľ je parameter nezaškrtnutý, pokyn je zaradený do aukcie s cenovým limitom mimo pásmo pre obchodovanie.

V priebehu aukcie Stepper nereaguje na zmeny v hĺbke trhu a indikatívneho kurzu (limitná cena Stepperu, s ktorou bol do aukcie zaradený, sa nemení).

Spôsob zadania

Voliteľně je možné vyplniť parametre Ignorované množstvo a Aktivná účasť v aukcii.


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,4136324,07737
USD1,099951,03586
GBP0,868610,81800
CHF0,979950,92286
PLN4,509024,24635

Kompletné informácie tu