Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Akcie a investície > Deriváty > Investičné certifikáty > Ako obchodovať certifikáty?

Ako obchodovať cerfitikáty

Certifikáty sú vhodným doplnkom investičného portfólia, no môžu sa stať i základným investičným inštrumentom pre dlhodobé úspešné investičné stratégie.Sú určené pre viac skúsených investorov.

Investičné certifikáty patria už k bežným investičným nástrojom

Doba splatnosti

Investičné certifikáty sa vypisujú buď na dobu neurčitú, tzv. „open-end", alebo majú dobu obchodovania obmedzenú. Splatnosť sa môže pohybovať v mesiacoch či rokoch a je určená presným dátumom v budúcnosti.

Long a short pozícia

Nákupom investičného certifikátu vstupuje investor do dlhej pozície a predajom (bez predchádzajúceho nákupu) do krátkej pozície. Otváranie krátkych pozícií ale nie je u investičných certifikátov možné. Tento nedostatok je odstránený tým, že emitent vydáva investičné certifikáty nielen na nákup podkladového aktíva (long či call), ale aj na predaj podkladového aktíva (short či put). Nákupom takého predajného certifikátu vlastne sprostredkovane predávame podkladové aktívum a špekulujeme na pokles kurzu podkladového aktíva.

V rámci toho sú „nákupné" certifikáty označované slovom „long" či „call" a predajné slovom „short" či „put". Ak nie je označenie uvedené, ide o „nákupný" certifikát.

Pákový efekt

Pákový efekt spočíva jednak v rozdielnosti obstarávacej ceny certifikátu oproti obstarávacej cene podkladového aktíva. Ďalej tiež v tom, že vývoj kurzu certifikátov je priamo (u long certifikátov) či nepriamo (u short certifikátov) odvodený od vývoja podkladového aktíva, ale pohyb certifikátu je niekoľkonásobný. Takýto pákový efekt existuje u tzv. turbo certifikátov. Pákový efekt tak znásobuje zisk či naopak stratu. Čím sa podkladové aktívum blíži k strike cene, tým je páka väčšia.

  • Veľkosť páky u turbo certifikátov je premenlivá, závisí na aktuálnom kurze certifikátu a teda vzťahu kurzu k strike cene.
  • Výpočet páky pre turbo long = 100 / (((kurz podkladového aktíva - strike cena) * emisný pomer) / kurz podkladového aktíva)
  • Výpočet páky pre turbo short = 100 /(kurz podkladového aktíva/((strike cena - kurz podkladového aktíva)*emisný pomer
  • Pákový efekt priamo úmerne súvisí s vyššou rizikovosťou investície, čím vyššia je páka, tým vyššie je aj riziko.

Odvodenie kurzu certifikátov

Kurz certifikátov sa dá vo väčšine prípadov jednoducho odvodiť podľa kurzu podkladového aktíva. V prípade, že emitent je zo zahraničia, väčšinou ešte prepočítava kurz certifikátu do CZK z EUR či z USD. Preto je nutné zohľadniť aj devízový kurz. To platí taktiež v prípade, že je podkladové aktívum vyjadrované v inej mene než mena emitenta.

  • Odvodenie kurzu pre long certifikát = (kurz podkladového aktíva/emisný pomer)
  • Odvodenie kurzu pre turbo long certifikát = (kurz podkladového aktíva - strike cena)/emisný pomer
  • Odvodenie kurzu pre turbo short certifikát = (strike cena - kurz podkladového aktíva)/emisný pomer

Riziko vypredania emisie

V prípade veľkého záujmu o daný certifikát môže nastať situácia, že emitent všetky investičné certifikáty vypredá a v rámci prospektu či Final terms už nebude môcť emisiu navýšiť. Emitent potom prestane predávať ďalšie investičné certifikáty a bude naďalej už len nakupovať až do chvíle, keď nakúpi dostatok certifikátov pre ďalší predaj.

Lot

Lot predstavuje minimálny počet kusov, ktoré investor môže kúpiť či predať v rámci jedného obchodu.

Knock-out hranica

Knock-out hranica je stanovená iba u turbo certifikátov. V prípade, že sa cena podkladového aktíva dotkne knock-out hranice, je investičný certifikát ukončený (špecialista prestáva certifikát kupovať i predávať). Majiteľovi certifikátu je potom vyplatená zostatková hodnota certifikátu. Tá je vo výške v rozmedzí medzi knock-out hranicou a strike cenou a je stanovená po tom, čo emitent uplatní svoje právo kúpiť či predať podkladové aktívum. V prípade, že sa hodnota podkladového aktíva približuje knock-out hranici, nie sú prevádzané žiadne margin cally, investor teda musí vývoj podkladu sledovať vo vlastnom záujme sám.

Strike

Strike cena sa stanovuje len u turbo certifikátov a u warrantov. Je to vopred stanovená cena, za ktorú môže emitent ihneď realizovať obchod s podkladovým aktívom. U long certifikátov sa jedná o vopred stanovenú predajnú cenu a u short certifikátov sa jedná o vopred stanovenú nákupnú cenu.

Pr.: Ak je u long certifikátov strike cena 100 Kč a súčasná hodnota podkladového aktíva 160 Kč, nebude emitent certifikát predávať za strike (100 Kč), keď tak môže urobiť na trhu za aktuálny kurz (160 Kč). Preto obchod nebude realizovať a certifikáty nestiahne z trhu. Investor teda v tomto prípade profituje z rozdielu 160-100 Kč. Čím viac sa trhová cena blíži k strike, tým sa profit investora znižuje. V prípade strike = aktuálny kurz, je profit investora nulový. Ale až do tejto situácie sa investor nedostane, pretože čiastočný priestor pred úplným prerobením zaisťuje knock-out hranica.

Emisný pomer

Emisný pomer určuje vzťah ceny certifikátu k hodnote podkladového aktíva. Spravidla sa uvádza v pomere, napr. 1:10 alebo 1:100.

Príklad:

Pokiaľ máme nepákový certifikát, ktorého podkladovým aktívom je index PX, ktorý má v dobe vydania certifikátu hodnotu 1600 bodov, bude cena certifikátu činiť 160 Kč. Pri vzostupe PX na 1700 bodov, bude cena certifikátu 170 Kč. V prípade poklesu na 1500 bodov, poklesne i certifikát na 150 Kč.

Poplatky za obchodovanie s investičnými certifikátmi

Nie sú účtované žiadne vstupné, výstupné či manažérske poplatky, jedine bežné obchodné poplatky a poplatky trhu.

Dividendy

Dividendy majiteľom investičných certifikátov vo väčšine prípadov nie sú vyplácané. V prípade, že je podkladovým aktívom akcia, po rozhodnom dni pre výplatu dividendy podkladová akcia väčšinou poklesne o výšku čistej dividendy. Aby aj v takej situácii bol zachovaný kurz certifikátu, dôjde k potrebnej úprave strike a knock-out hranice.

Ako začať obchodovať certifikáty?


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,3592024,02580
USD1,117901,05277
GBP0,879140,82792
CHF1,017620,95833
PLN4,379094,12399

Kompletné informácie tu