Číslo účtu: SK6583300000002901067260
Majiteľ účtu: Kolokolo
Názov účtu: Kolokolo

Stav k: 20.01.2018 Stav k: 20.02.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
594,03 EUR 494,03 EUR 40,00 EUR -140,00 EUR -100,00 EUR 494,03 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.02.2018 -48,00 EUR Bezhotovostná platba
najom
najom
20.02.2018 -12,00 EUR Bezhotovostná platba
elektrika
elektrika
19.02.2018 20,00 EUR Vklad v hotovosti Ema Poničanová 0558 Ema Poničanová
16.02.2018 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Štulajterová Marika
/DO2018-02-15/SP
Štulajterová Marika
24.01.2018 -20,00 EUR Transakcia kartou
Výběr z bankomatu: ATM S1AK006A HLAVNA, HLAVNA 7, TRNAVA, 91701, SVK, dne 23.1.2018, částka 20.00 EUR
1661 Výběr z bankomatu: ATM S1AK006A HLAVNA, HLAVNA 7, TRNAVA, 91701, SVK, dne 23.1.2018, částka 20.00 EUR
20.01.2018 -48,00 EUR Bezhotovostná platba
najom
najom
20.01.2018 -12,00 EUR Bezhotovostná platba
elektrika
elektrika