Infomail: fio@fio.sk


Otvorte si Fio osobný účet online pohodlne a jednoducho

 

Ďalšie spôsoby uzatvorenia zmluvy

Kuriérom
Osobne na pobočke

1. Vyplníte krátku online žiadosť

Potrebujete k tomu iba číslo občianskeho preukazu, mobilu, email a pár ďalších údajov.

2. Zavolá vám kuriér a prinesie zmluvu

Telefonát čakajte do 3 pracovných dní. Kuriérovi ukážete občiansky preukaz a podpíšete zmluvu. Kuriér si zároveň pre potreby banky odfotí váš preukaz totožnosti. Kuriér je zadarmo!

S kuriérom je možné dohodnúť stretnutie len na území SR.

3. Aktivujete si Fio osobný účet

Dostanete heslo do Internetbankingu, kde si aktivujete svoj účet a môžete zažiadať o platobnú kartu. Z bezpečnostných dôvodov je toto heslo platné iba 7 dní, preto prihlásenie neodkladajte a začnite svoj nový účet aktívne využívať čo najskôr.

1. Vyplníte krátku online žiadosť

Potrebujete k tomu 2 doklady totožnosti (OP + pas/ vodičský preukaz), číslo mobilu, e-mail, bežný účet vedený v inej banke v SR a pár ďalších údajov.

2. Na danú adresu vám zašleme zmluvnú dokumentáciu s číslom nového účtu

Tú následne odošlete podpísanú späť na adresu Fio banky spolu s kópiami 2 dokladov totožnosti a kopiou výpisu vášho bežného účtu vedeného v inej banke v SR.

3. Na svoj Fio osobný účet pošlete peniaze zo svojho aktuálneho účtu v  inej banke v SR

Tým aktivujete váš nový účet, poštou obdržíte celú zmluvnú dokumentáciu a v internetbankingu si môžete požiadať o vydanie platobnej karty.

1. Vyplníte krátku online žiadosť

Potrebujete k tomu len číslo občianskeho preukazu/pasu, mobilu, e-mail a pár ďalších údajov.

2. Obdržíte potvrdzovací email

Vaše dokumenty sú týmto pripravené k podpisu na Vami vybranej pobočke Fio banky.

3. Podpíšete zmluvu na pobočke

Váš Fio osobný účet je plne aktivovaný, v internetbankingu môžete požiadať o vydanie platobnej karty.

1. Vyplníte krátku online žiadosť

Potrebujete k tomu 2 naskenované doklady totožnosti (občiansky preukaz + pas / vodičský preukaz), číslo mobilu, e-mail, a naskenovaný doklad o vedení bežného účtu v inej banke v SR (napr. výpis z účtu, zmluva o účte, potvrdenie o vedení účtu). V poslednom kroku online žiadosti Vám pošleme SMS s autorizačným kódom, ktorým žiadosť potvrdíte a zároveň autorizujete Rámcovú zmluvu.

2. Na e-mailovú adresu Vám zašleme inštrukcie pre odoslanie overovacej platby

Overovacia platba slúži na uskutočnenie identifikácie klienta (podľa požiadaviek zákona č. 297/2008 Z. z.). Na svoj nový Fio osobný účet pošlete overovaciu platbu v ľubovoľnej výške zo svojho existujúceho účtu v inej banke v SR. My Vám následne na účet, z ktorého ste platbu poslali, pošleme platbu 1 cent s aktivačným kódom v správe pre príjemcu.

3. Na e-mailovú adresu Vám zašleme jedinečný internetový odkaz pre prístup k aktivácii zmluvy

Cez internetový odkaz sa prihlásite do Sprievodcu aktiváciou zmluvy, kam vložíte aktivačný kód. Vložením aktivačného kódu nadobudne Rámcová zmluva platnosť a účinnosť. Následne Vám pošleme SMS o dokončení procesu založenia účtu s heslom do Internetbankingu.

Potvrdzujem, že som sa  zoznámil/a s Predzmluvnými informáciami a obchodnými podmienkami, Rámcovou zmluvou, porozumel/a som ich obsahu a bez výhrad súhlasím s ich obsahom. Potvrdzujem, že som daňový rezident Slovenskej republiky a že nie som daňovým rezidentom iného štátu. Stlačením tlačidla "Pokračovať" také potvrdzujem, že som sa prostredníctvom informačného memoranda informoval o spracovaní osobných údajov.Dalšie informácie a dokumenty k službám Fio banky nájdete tu.

Potvrdzujem, že som sa  zoznámil/a s Predzmluvnými informáciami a obchodnými podmienkami, Rámcovou zmluvou a súhlasím s ich obsahom. Potvrdzujem, že som daňový rezident Slovenskej republiky a že nie som daňovým rezidentom iného štátu.

Dalšie informácie a dokumenty k službám Fio banky nájdete tu.

Potvrdzujem, že som sa  zoznámil/a s Predzmluvnými informáciami a obchodnými podmienkami, Rámcovou zmluvou, porozumel/a som ich obsahu a bez výhrad súhlasím s ich obsahom. Potvrdzujem, že som daňový rezident Slovenskej republiky a že nie som daňovým rezidentom iného štátu. Stlačením tlačidla "Pokračovať" také potvrdzujem, že som sa prostredníctvom informačného memoranda informoval o spracovaní osobných údajov.Dalšie informácie a dokumenty k službám Fio banky nájdete tu.

Potvrdzujem, že som sa  zoznámil/a s Predzmluvnými informáciami a obchodnými podmienkami, Rámcovou zmluvou, porozumel/a som ich obsahu a bez výhrad súhlasím s ich obsahom. Potvrdzujem, že som daňový rezident Slovenskej republiky a že nie som daňovým rezidentom iného štátu. Stlačením tlačidla "Pokračovať" také potvrdzujem, že som sa prostredníctvom informačného memoranda informoval o spracovaní osobných údajov.Dalšie informácie a dokumenty k službám Fio banky nájdete tu.

UPOZORNENIE: Založenie Fio osobného účtu (nie účtu pre podnikanie) online v mene EUR je možné pre tuzemské fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, svojprávne, ktoré sú daňovým rezidentom Slovenskej republiky a ktoré s Fio bankou doposiaľ nemali žiaden zmluvný vzťah. V ostatných prípadoch nás, prosím, kontaktujte na najbližšej pobočke.

UPOZORNENIE: Zmluva, ktorú klient uzatvára online, obsahuje čestné vyhlásenie o statuse CRS a FATCA. Klient za účelom určenia statusu CRS a FATCA uzatvorením zmluvy výslovne čestne vyhlasuje, že je výlučne rezidentom Slovenskej republiky na daňové účely a zároveň nie je občanom Spojených štátov amerických. Pokiaľ by také čestné vyhlásenie nebolo pravdivé, klient je povinný ukončiť online uzatváranie zmluvy; v takom prípade je možné uzavrieť zmluvu na pobočke banky. Za prípadné nepravdivé čestné vyhlásenie o statuse CRS a FATCA zodpovedá výlučne klient.