Číslo účtu: SK8983300000002301277125
Majiteľ účtu: Šport do Košíc a na Východ
Názov účtu: Šport do Košíc a na Východ

Stav k: 22.12.2017 Stav k: 22.01.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
314,25 EUR 314,25 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 314,25 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.