Číslo účtu: SK7283300000002201156262
Majiteľ účtu: Ing. Lunter, Ján
Názov účtu: Lunter, Ján

Stav k: 19.01.2018 Stav k: 19.02.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
24,99 EUR 24,99 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 24,99 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.