Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Trailing limit

Tento inteligentný pokyn je podobný pokynu Trailing Stop. V tomto prípade sa ako odchýlka zadáva aj limitná cena.

Predajný pokyn slúži k uzamknutiu dosiahnutého zisku pomocou Stoploss pokynu s "prispôsobivou" Stop cenou. Aktuálna hodnota Stop ceny sa u predajného pokynu automaticky posúva iba smerom nahor s vopred nadefinovaným odstupom od najlepšieho dopytu na trhu až do okamihu, keď od posledného najvyššieho dopytu nastane zmena vo vývoji kurzu, tj. najlepší dopyt začne klesať. K aktivácii predajných príkazov (generovanie pokynov typu "Alf") dôjde v okamihu, keď sú splnené podmienky Stoploss pokynu pre poslednú nastavenú hodnotu Stop ceny . Teda pri predajnom Trailing Limite sa pokyn snaží docieliť predaja pod lokálnym alebo denným maximom pri zmene trendu.

V nákupnom pokyne sa aktuálna hodnota Stop ceny automaticky posúva iba smerom nadol s vopred nadefinovaným odstupom od najlepšej ponuky na trhu až do okamihu, keď od poslednej najnižšej ponuky nastane zmena vo vývoji kurzu, tj. najlepšia ponuka začne rásť. K aktivácii nákupných príkazov (generovanie pokynov typu "Alf") dôjde v okamihu, keď sú splnené podmienky Stoploss pokynu pre poslednú nastavenú hodnotu Stop ceny. Nákupný Trailing Limit teda vyčkáva pri poklese kurzu a snaží sa nakúpiť nad lokálnym alebo denným minimom pri zmene trendu.

Zároveň sa Stop cenou sa rovnakým smerom a na rovnakom princípe posúva automaticky aj limitná cena pokynu. Pri zopnutí Trailing Limitu teda dôjde k nákupu / predaji len cenovo výhodných ponúk / dopytov v rozpätí podľa zvolenej odchýlky limitnej ceny.

Pri pokyne Trailing Limit sa ako odchýlka zadáva Stop Cena aj limitná cena.

Definícia

Stop cena je cenová hranica, od ktorej sa majú brať do úvahy kotácie pre určenie situácie, kedy si klient praje začať predávať alebo nakupovať.

Pri úmysle predávať (predajný Trailing Limit) sa berú do úvahy tie nákupné kotácie, ktoré sú vyššie alebo rovné Stop cene. Pri úmysle nakupovať (nákupný Trailing Limit) sa berú do úvahy tie predajné kotácie, ktoré sú nižšie alebo rovné Stop cene.

Stop počet je počet nákupných kotácií, ktoré sú v prípade predajného pokynu vyššie alebo rovné Stop cene, resp. počet predajných kotácií, ktoré sú v prípade nákupného pokynu nižšie alebo rovné stop cene. Čím vyšší počet kotácií stanovíte (stop počet), tým má potom aktivovaný Alf väčšiu šancu na uspokojenie. Dve kotácie dvoch rôznych tvorcov trhu s rovnakou limitnou cenou (aj také kotácie, kedy sa ich cena rovná Stop cene) sa považujú za dve samostatné kotácie. Objem kotácie nehrá rolu, tj. násobná kotácia jedného tvorcu trhu je považovaná za jednu kotáciu.

  • Pokyn Trailing Limit musí vždy mať stanovenú odchýlku Stop ceny (táto odchýlka sa zadáva do poľa "Stop cena"), odchýlku limitnej ceny (táto odchýlka sa zadáva do poľa "Cena") a počet kotácií.
  • Parameter Stop počet nemôže mať hodnotu nula a nižšiu.
  • Odporúčame, aby odchýlka Stop ceny bola vždy aspoň dvojnásobkom maximálneho spreadu v SPADe pre daný cenný papier. Ak je odchýlka Stop ceny menšia ako dvojnásobok maximálneho spreadu v SPADe pre daný cenný papier, validačný systém upozorní na zvýšené riziko nechceného zopnutia Trailing Limitu aj pri malej fluktuácii trhu.
  • Nie je prípustné, aby odchýlka bola nižšia ako jednonásobok maximálneho spreadu v SPADe pre daný cenný papier. Najväčšie dovolené rozpätie kotácie pre jednotlivé tituly stanovuje burzový výbor a sú zverejnené na stránkach BCPP.

Ako pokyn funguje?

Body týkajúce sa postupu zadávania pokynu na burzu.

1. Klient podá nákupný, resp. predajný inteligentný pokyn - Trailing Limit, ktorý musí obsahovať CP, celkový počet kusov CP (v násobkoch objemu lotu), odchýlku pre výpočet limitnej ceny, počet nákupných / predajných kotácií (Stop počet) od / do automaticky generovanej Stop ceny, odchýlku pre výpočet Stop ceny (zadanú v poli "Stop cena") a dobu platnosti pokynu.

2. Validačné automaty skontrolujú, či je takýto pokyn prípustný, pokiaľ áno, aktivujú ho. Pokyn je odmietnutý, pokiaľ u Trailing Limitu je odchýlka Stop ceny nižšia ako jednonásobok maximálneho spreadu v SPADe pre daný cenný papier.

3. Akonáhle je pokyn zvalidovaný a je platný, software stanovuje "úvodnú" Stop cenu na základe zadanej odchýlky Stop ceny a aktuálne najlepšieho dopytu (v prípade predajného Trailing Limitu), resp. najlepšej ponuky (v prípade nákupného Trailing Limitu). Zároveň stanovuje "úvodnú" limitnú cenu na základe zadanej odchýlky limitnej ceny a prvej vypočítanej Stop ceny. Následne začína strážiť zmeny najlepšieho dopytu (u predajného Trailing Limitu), resp. najlepšej ponuky (u nákupného Trailing Limitu). U predajného pokynu upraví Stop cenu, ak je cena najlepšieho dopytu znížená o odchýlku Stop ceny vyššia ako aktuálna hodnota Stop ceny, u nákupných pokynov potom pokiaľ je cena najlepšej ponuky zvýšená o odchýlku stop ceny nižšia ako aktuálna hodnota Stop ceny. Vždy pri zmene Stop ceny zároveň zmení na rovnakom princípe a rovnakým smerom aj limitnú cenu.

4. Súčasne software sleduje, či počet nákupných kotácií za a nad aktuálnou Stop cenou klesne na alebo pod zadanú hodnotu počtu kotácií u predajného pokynu. Ak sa tak stane, na trh je ihneď vyslaný predajný pokyn Alf podľa stanovených parametrov (počet kusov a posledná vypočítaná limitná cena). Pokyn je aktívny do tej doby, než nie je predaný celý plánovaný objem kusov, neskončí jeho platnosť či nie je zrušený klientom. Podobne sa aktivuje nákupný Trailing Limit, ak počet predajných kotácií za a pod aktuálne Stop cenou klesne na alebo pod zadanú hodnotu Stop počtu.

5. K aktivácii predajného pokynu musia byť súčasne splnené tri podmienky:

(a) Počet zostávajúcich nákupných kotácií musí byť menší alebo rovný hodnote Stop počtu

(b) Na trhu sú postavené aspoň dve nákupné kotácie

(c) Existuje aspoň jedna nákupná kotácia s cenovou úrovňou menšou ako Stop cena

6. U nákupného pokynu sú tri aktivačné podmienky podobné:

(a) Počet zostávajúcich predajných kotácií musí byť menší alebo rovný Stop počtu

(b) Na trhu sú postavené aspoň dve predajné kotácie

(c) Existuje aspoň jedna predajná kotácia s cenovou úrovňou vyššou ako Stop cena

Pozn. 1) Pri podaní Trailing Limitu pred začatím otvorenej fázy v SPADe sa nastaví aktuálna Stop cena a limitná cena okamžite po začatí otvorenej fázy v SPADe.

Pozn. 2) Trailing Limit disponuje dodatočnou ochranou proti neštandardným situáciám na trhu (prudké vychýlenie kurzu atď.).

Príklad predaja pokynom Trailing Limit

Investor chce zafixovať vytvorený zisk, ale predpokladá, že počas dňa môže kurz ČEZu ešte mierne rásť. Preto sa rozhodne predať akcie pokynom Trailing Limit

  • Predávané množstvo: 1 lot / 5 000 kusov
  • Odchýlka Stop ceny: 6 Kč
  • Odchýlka Limitnej ceny: 2 Kč
  • Stop počet: 3

Ponuka a dopyt v čase podania pokynu:

Zadaný pokyn trailing Limit nie je na trhu vidieť a len čaká, či budú splnené podmienky pre jeho aktiváciu. Prvotné Stop cena sa vygeneruje na úrovni 856 Kč (862 - 6) a systém počíta, či je na trhu počet kotácií (Stop počet) s cenou vyššou alebo rovnou Stop cene väčší ako 3. Aktuálne je počet kotácií väčších ako 856 Kč rovný piatim. Vygeneruje sa tiež prvotné Limitná cena na úrovni 854 Kč (856 - 2).

Tvorca trhuKurz (Kč)Kumulovaný počet kusov 
ING869,3045 000Ponuka
CS867,0040 000
FIO866,8035 000
HVB,PF865,0030 000
WOOD, AFT864,0010 000
 863,00 Posledný obchod
PF862,005 000Dopyt
KB861,0010 000
HVB, ING860,0020 000
FIO857,3025 000
CS855,0030 000

Situácia pri raste kurzu:

Kurz akcie vzrástol až k 879 Kč, najlepší dopyt je na hodnote 878 Kč. Stále nedošlo k aktivácii predajného pokynu. Stop cena sa vplyvom rastu dopytu posunula a zafixovala na hodnote 872 Kč. Aktuálny počet kotácií väčších alebo rovných Stop cene je stále päť. Aktuálna Limitná cena je na hodnote 870 Kč.

Tvorca trhuKurz (Kč)Kumulovaný počet kusov 
CS882,0045 000Ponuka
ING, FIO881,0040 000
HVB880,8015 000
WOOD880,0010 000
AFT879,005 000
 879,00 Posledný obchod
ING878,005 000Dopyt
CS, KB877,4010 000
FIO876,3020 000
AFT872,0025 000
PF, WOOD871,0035 000

Aktivácia predajného pokynu Trailing Limit:

Pri následnom poklese kurzu zostáva Stop cena zafixovaná na svoje maximálne dosiahnutej úrovni (872 Kč) . Počet kotácií väčších ako Stop cena je tri (SK, KB, WOOD), čím je splnená podmienka Stop počtu a na trh sa okamžite odosiela predajný pokyn Alf s limitnou cenou 870 Kč. Ten sa páruje s najlepším dopytom na trhu - obchod prebehne za 876 Kč.

Tvorca trhuKurz (Kč)Kumulovaný počet kusov 
PF881,0040 000Ponuka
HVB, FIO880,0030 000
CS878,8015 000
WOOD878,0010 000
ING877,005 000
 876,00 Posledný obchod
CS876,005 000Dopyt
KB875,4010 000
WOOD874,0020 000
AFT, FIO871,0030 000
HVB, PF870,0040 000
e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,3874524,05256
USD1,109831,04517
GBP0,869060,81843
CHF0,993180,93532
PLN4,477954,21709

Kompletné informácie tu