Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Stepper na burze RM-SYSTÉM

Hlavným zmyslom inteligentného pokynu - Stepper je nakúpiť, resp. predať cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu na trhu. Inteligencia pokynu spočíva v jeho schopnosti umiestniť na trh objednávku, ktorá je vždy len o nevyhnutné minimum lepšia, ako najlepšia konkurenčné objednávka, a tým dosiahnuť najlepšiu cenu na trhu, ale pritom zbytočne nedvíhať alebo neznižovať cenu cenného papiera. Toto nevyhnutné minimum sa nazýva - krok kotácie.

Rýchlosť reakcie pokynu na zmeny hĺbky trhu je podstatne vyššia, než rýchlosť ľubovoľnej ľudskej obsluhy.

Minimálny prípustný krok kotácie sa určuje podľa pásma likvidity daného cenného papiera a intervalu, v ktorom sa nachádza cena objednávky:

Kroky kotácií platné od 2. 1. 2018 pre všetky trhy

Pásma likvidity pre akcie z RM-SYSTÉM, českej burzy cenných papierov

  • Pri podaní inteligentného pokynu Stepper je možné súčasne využiť parameter Ignorovať množstvo.
  • Pokyn Stepper nemožno kombinovať s parametrami EasyClick a VNN.

Rýchlosť reakcie pokynu na zmeny hĺbky trhu je plne automatická a rýchlejšia ako ručné nastavenie

Ako pokyn funguje?

Popis inteligentného pokynu Stepper na českej burze RM-SYSTÉM

  • Investor podá nákupný, resp. predajný inteligentný pokyn Stepper formulárom pre podanie pokynu v aplikácii e-Broker, ktorý musí obsahovať Trh (RMS), Cenný papier, celkový počet nakupovaných alebo predávaných kusov cenných papierov, limitnú cenu, dobu platnosti pokynu a ako Typ pokynu je potrebné zvoliť parameter "STEPPER ". Voliteľne možno zadať Ignorované množstvo.
  • Validačné automaty skontrolujú, či je investor oprávnený takýto pokyn podať, a ak áno, odovzdajú ho ďalej trhu.
  • Akonáhle je nákupný inteligentný pokyn prijatý trhom, zaradí sa o krok kotácie nad najlepší konkurenčný dopyt, prípadne na dolnú hranicu prípustného cenového pásma, ak neexistuje iný dopyt v prípustnom cenovom pásme alebo neexistuje žiadny dopyt. Konkurenčným dopytom sú jednak všetky aukčné pokyny s pevne zadanou limitnou cenou, jednak iné pokyny Stepper so svojou limitnou cenou. Pri zmene situácie na trhu (pri prijatí inej objednávky s lepšou cenou ako je aktuálne zobrazená limitná cena pokynu Stepper), sa Stepper automaticky posunie o krok nad túto novú objednávku. Cenový posun (smerom nahor u nákupného pokynu, smerom nadol u predajného pokynu) je samozrejme vždy obmedzený Limitnou cenu pokynu, teda v prípade zmeny trhu (konkurenčných dopytov) nad limitnú cenu Stepperu zostane tento zaradený v hĺbke trhu na svojej limitnej cene.

Využitie parametra "Ignorovať množstvo"

V prípade voliteľnej voľby parametra "Ignorované množstvo" bude pokyn Stepper ignorovať kumulované množstvo, ktoré je rovné alebo je nižšie ako stanovená hodnota ignorovaného množstva.

Stepper sa tak aj napriek vyššej cene na strane dopytu, resp. nižšej cene na strane ponuky nebude danému dopytu / ponuke prispôsobovať. Stepper je v hĺbke trhu umiestnený s takou cenou, ktorá je o krok lepšia ako dopyt (ponuka), u ktorej je akumulované množstvo vyššie ako hodnota parametra "Ignorované množstvo".

Parameter "Ignorované množstvo" je vhodné využiť predovšetkým z toho dôvodu, aby objednávka investora nebola zbytočne "tlačená" smerom nahor (pri nákupnom pokyne) resp. smerom nadol (pri predajnom pokyne) konkurenčnou objednávkou sa zanedbateľným objemom. Tento parameter je použiteľný iba pri využití inteligentného pokynu Stepper.

Správanie sa pokynu v aukcii

V aukcii (úvodná aukcia, aukcia po rozšírení prípustného cenového pásma alebo aukcie po odblokovaní trhu pokynom VNN) sa najprv určí hĺbka trhu z limitných cien štandardných pokynov a následne sa do hĺbky trhu zaradia všetky pokyny Stepper s aktuálnou limitnou cenou vypočítanou podľa vyššie uvedených pravidiel. Potom prebehne aukcia.

Správanie sa pokynu v kontinuálnom obchodovaní

Keď sa nový pokyn Stepper zaraďuje na trh, prebehne najskôr prepočet všetkých konkurenčných pokynov Stepper, a potom sa všetky zmeny premietnu do hĺbky trhu naraz (vrátane zaradenia nového Stepperu). Ak pritom dôjde k pretnutiu ponuky a dopytu, sú jednotlivé Steppery pri párovaní obchodov zohľadnené najskôr podľa svojej aktuálnej stanovenej ceny a ďalej podľa času podania.

Ak sa zaradí na trh štandardný pokyn s limitnou cenou, prebehne prepočet pokynov s príznakom Stepper až po jeho zaradení, t.j. štandardný aukčný pokyn s limitnou cenou má pred pokynom typu Stepper prednosť. Ak existuje na strane ponuky pokyn Stepper s limitnou cenou, ktorá sa pretína s existujúcim dopytom (ale Stepper stojí na svojej strane trhu so zobrazenou cenou o krok pred konkurenčnou kotáciou) a na trh dorazí štandardný nákupný pokyn s limitnou cenou, ktorá sa tiež kríži s existujúcim dopytom, dôjde ku spárovaniu štandardného pokynu (aj v prípade, že má nižšiu limitnú cenu ako pokyn Stepper).

Ale ak bude novo prichádzajúci pokyn tiež typu Stepper, najskôr sa prepočítajú zobrazované limitné ceny pokynov typu Stepper, a v prípade, že má skôr podaný pokyn typu Stepper vyššiu alebo rovnakú limitnú cenu, dostane pri spárovaní prednosť.

Úplný a záväzný popis pokynu Stepper nájdete v Pravidlách obchodovania a Technických podmienkach prevádzky trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

Príklad nákupného pokynu Stepper

Investor si želá uskutočniť nákup 2 500 ks akcií spoločnosti Erste Bank do ceny CZK 846 za akciu s využitím parametra "Ignorovať množstvo". Platnosť pokynu klient určuje ako jednodňovú.

  • Nakupované množstvo: 2 500 kusov
  • Limitná cena: 846 CZK
  • Parameter Ignorované množstvo: 250 ks

SITUÁCIA PRED zadaním pokynu:

Kurz (CZK)Kumulovaný počet kusov 
850,203 650Ponuka
850,003 500
849,001 800
848,60500
848,50320
848,50 Posledný obchod
843,30100Dopyt
842,502 050
842,303 000
842,004 000
841,504 300

Situácia PO ZADANí POKYNU:

Pokyn investora je zaradený do hĺbky trhu na prvé miesto nad dopyt, ktorého kumulované množstvo je väčšie ako nami zadaný parameter Ignorované množstvo. Ignorovaný je teda dopyt 100 ks za 843,30 CZK

Kurz (CZK)Kumulovaný počet kusov 
850,203 650Ponuka
850,003 500
849,001 800
848,60500
848,50320
848,50 Posledný obchod
843,30100Dopyt
842,602 600
842,504 550
842,005 500
841,506 500

SITUÁCIA PO zmenE v dopyte:

Na trh prišiel nový pokyn na 1 000 Ks s cenou 843,50 CZK. Množstvo je väčšia ako nami Ignorované množstvo,, náš pokyn sa teda stavia o krok nad pozíciu najlepšie dopytu.

Kurz (CZK)Kumulovaný počet kusov 
850,203 650Ponuka
850,003 500
849,001 800
848,60500
848,50320
848,50 Posledný obchod
843,602 500Dopyt
843,503 500
843,303 600
842,505 550
842,306 500
e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,6426524,29435
USD1,102341,03812
GBP0,871280,82052
CHF0,984730,92736
PLN4,458634,19889

Kompletné informácie tu