Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Spravodajstvo > Pilulka Lékárny nabízí nové akcie: Představení a informace o úpisu

Pilulka Lékárny nabízí nové akcie: Představení a informace o úpisu

8.6.2023 10:54, BAAPILLE

Představení české e-commerce lékárenské společnosti Pilulka Lékárny a.s., která zahájila druhou nabídku akcií na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

Pilulka Lékárny


Společnost Pilulka Lékárny je česká lékárenská a e-commece společnost, která provozuje online lékárnu Pilulka.cz a síť kamenných lékáren. Pilulka je největší zásilkovou online lékárnou v České republice a na Slovensku. Kromě těchto trhů působí i v Rakousku, Rumunsku a Maďarsku a je zaměřena především na prodej farmaceutických a souvisejících produktů koncovým zákazníkům. Maďarský a rakouský trh je obsluhován ze skladu v Olomouci, respektive Bratislavě.

Kromě e-shopů spustila Pilulka také mobilní aplikace na platformách Google Android a Apple iOS včetně možnosti platby přes Apple Pay. Společnost také nabízí donáškovou sužbu Pilulka Express, která zprostředkovává dodávky zboží v Česku a na Slovensku v určitých regionech do 60 minut od vytvoření objednávky.

Online prodeje

Online prodeje se ze 73 % celkových tržeb v roce 2020 navýšily na více než 85 % v roce 2022. V souladu s tím se prodeje v kamenných lékárnách snížily v tomto období z 27 % na méně než 15 %. Přibližně 30-40 % tržeb společnosti je placeno z benefitních programů, tzv. firemních cafeterií.

Struktura tržeb Pilulky dle zemí a prodejních kanálů

Struktura tržeb Pilulky dle zemí a prodejních kanálů

Největšími složkami online prodeje jsou potraviny a doplňky stravy, kosmetika a drogerie a elektronické zařízení. Více než polovinu prodejů v kamenných lékárnách činí prodej léků na předpis. Na tržbách se nejvíce podílí český a slovenský trh.

Struktura tržeb Pilulky dle jednotlivých produktových kategorií

Struktura tržeb Pilulky dle jednotlivých produktových kategorií

Kumulovaný počet online zákazníků na všech trzích se navýšil od doby vstupu na burzu do konce roku 2022 z 1,5 mil. na 2,5 mil. Nových online zákazníků pak bylo v minulém roce 332 tis., vracejících 411 tis. Podíl vracejících se zákazníků se navýšil na 55 % a podíl jejich objednávek činil 77,8 %.

Léky na předpis jsou dle slov zakladatele společnosti Petra Kasy stále příležitostí a společnost čeká na liberalizaci v oblasti internetového prodeje předpisových léků, kterou by mělo urychlit snižování počtů kamenných lékáren na malých městech.

Redukce kamenných lékáren

Od založení Pilulky v roce 2013 Martinem a Petrem Kasovými, kteří do roku 2009 stáli za e-shopem Kasa.cz, se síť rozrostla ke konci roku 2020 na 32 vlastních lékáren. V roce 2021 počet klesl na 28 a ke konci roku 2022 společnost provozovala 23 vlastních kamenných lékáren na území České republiky.

Redukovány byly také franšízové lékárny, kterých oproti období primární veřejné nabídky akcií ubylo 36 na celkový počet 84.

Hospodaření společnosti a výhled do dalších let

Pilulka v roce 2022 dosáhla tržeb 2,465 mld. Kč, EBITDA -0,8 mil. Kč a čisté ztráty 65,8 mil. Kč. Při IPO na podzim 2020 přitom v loňském roce očekávala tržby 2,679 mld. Kč a EBITDA 50 mil. Kč, v květnu 2021 svůj dlouhodobý výhled ještě zvýšila.

Historický vývoj tržeb a hrubého provozního zisku Pilulky včetně očekávání společnosti do budoucna

Historický vývoj tržeb a hrubého provozního zisku Pilulky včetně očekávání společnosti do budoucna

Společnost nyní očekává, že letos dosáhne tržeb 2,6 mld. Kč a že mezi lety 2023-2026 porostou v průměru o 17 % ročně na 4,2 mld Kč. Předpokládaný růst Pilulka připisuje pokračujícímu rozvoji na tuzemském trhu a dodatečným tržbám plynoucím z rumunské, rakouské a maďarské pobočky. U Rumunska společnost v prospektu zmiňuje možné přehodnocení aktivit nebo odchod z tohoto trhu.

Hrubý provozní zisk EBITDA se v současnosti dostal zpět do červených hodnot. V roce 2022 byla reportována EBITDA ztráta ve výši 0,8 mil. Kč a letošní odhadovaná EBITDA ztráta by měla být 8 mil. Kč. Tento pokles je dle společnosti tažen především expanzí na zahraniční trhy. Dosažení kladných hodnot očekává Pilulka v roce 2024.

Segmentace tržeb a EBITDA Pilulky včetně očekávání společnosti do budoucna, zdroj: Pilulka

Segmentace tržeb a EBITDA Pilulky včetně očekávání společnosti do budoucna, zdroj: Pilulka

Společnost očekává, že je na zahraničních trzích schopna dosahovat ziskovosti po dosažení tržeb přibližně 200 mil. Kč, uvedli zástupci společnosti během prezentace pro investory. Cesta k předpokládanému zisku EBITDA v roce 2026 ve výši 156 mil. Kč jsou dle společnosti výnosy z rozsahu. Zvyšující se efektivita provozu a úspory z rozsahu by měly snižovat provozní náklady, které by měly klesnout v roce 2023 na 27 % tržeb a do roku 2026 společnost očekává pokles až na 23 %. Dle společnosti souvisel růst provozních nákladů v roce 2022 na 29 % tržeb s expanzí na zahraniční trhy.

Vzhledem k investicím v minulých letech a rozšířené skladové kapacity Pilulka očekává celkový pokles kapitálových výdajů v letech 2023 až 2026.

Další aktivity

Další aktivitou společnosti je rozvoj projektu Plus Care v oblasti e-health. Ta funguje na B2B2C modelu, kde kromě samotných uživatelů aplikace patří mezi klienty i farmaceutické společnosti, zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče. V roce 2022 měla aplikace necelých 10 tis. uživatelů a pro rok 2023 Pilulka odhaduje 50 tis.

V rámci vlastního akcelerátoru, který je zaměřen na rozvoj společností zabývajících se inovacemi ve zdravotnictví, Pilulka investovala do společností Carebot a Vitadio. Carebot působí v oblasti analýzy rentgenových snímků za pomocí umělé inteligence a Vitadio je platforma poskytující podporu diabetikům.

„Pilulka se dostává na tu stranu, kdy nám tržby plynou ze služby, kterou nabízíme, nejenom z obchodní marže udělané na zboží. To je něco, co vnímáme, že je budoucnost farmacie a lékárenství. Tenhle „switch“ pokud se firmám nepovede, tak si myslím, že do budoucna nebudou mít moc velkou šanci na přežití,“ řekl v rozhovoru spoluzakladatel Pilulky Petr Kasa. Společností předpokládané tržby Plus Care jsou přitom na rok 2026 ve výši 25 mil. Kč. To představuje z celkových odhadovaných tržeb zhruba 0,6 %.

Dividendová politika

Společnost v nejbližších letech plánuje investovat do svého růstu, dividendy proto v nejbližších letech vyplácet neplánuje.

Akcionářská struktura a indikativní transakční struktura

Největšími akcionáři jsou bratři Kasové (34,8 %). Významný podíl drží také společnost All-Star Holding Limited z finanční skupiny Wood & Co (18,64 %) a člen dozorčí rady Pilulky Marek Krajčovič (12,24 %).

Martin i Petr Kasa uvedli, že ve firmě i po sekundární nabídce zůstávají a sami se jí zúčastní. V prospektu společnost uvádí, že jí není známo, že by členové představenstva, dozorčí rady nebo významní akcionáři upsali více než 5 % nabídky.

Aktuální a očekávaná akcionářská struktura Pilulky za předpokladu, že všechny nabízené akcie upíší noví investoři, zdroj: Pilulka

Aktuální a očekávaná akcionářská struktura Pilulky za předpokladu, že všechny nabízené akcie upíší noví investoři, zdroj: Pilulka

Pohled analytika

„Pilulka je e-commerce společnost s ambicemi podílet se na digitalizaci lékárenství a zdravotnictví. Tržby společnosti však od IPO rostly pomaleji, než očekávala, zatímco zahraniční expanze je náročnější a nákladnější,“ uvádí analytik Fio banky Jan Tománek.

„Akcie Pilulky ani na spodní hraně upisovacího rozmezí 450 až 550 Kč nevnímám jako atraktivní investici. V rámci přesvědčení zakladatelů, že největší hodnotu akcionářům přinese zaměření na rychlý růst tržeb, společnost uplatnila velmi agresivní strategii, bez ohledu na makroekonomické podmínky. Hotovost tak Pilulce došla v době vysokých nominálních sazeb, kdy investory nezajímají ani tolik tržby (v případě Pilulky nahnané i prodeji elektroniky přes benefitní programy) nebo potenciál podílet se na budoucnosti zdravotnictví, jako spíše pozornost věnují ziskovosti, a především volným hotovostním tokům,“ hodnotí Tománek.

„Informace o dluhu v prospektu přitom naznačují, že v 1Q čisté zadlužení společnosti oproti konci roku vzrostlo z 64,1 mil. Kč o dalších 58 mil. Kč na 122,1 mil. Kč, a to bez započítání leasingu, který na konci roku činil 90 mil. Kč,“ uvádí dále Tománek.

„Vedení společnosti přislíbilo zlepšit úroveň reportování, zároveň se však rozhodlo nezveřejnit výsledky za 1Q, které byly zřejmě negativně ovlivněny jak obecným poklesem v české e-commerce, tak i ukončením spolupráce s jedním poskytovatelem benefitů. Tento dlouhodobý přístup k investorům vnímám negativně,“ dodává Tománek.

Parametry úpisu

Společnost investorům v SPO nabídne celkem až 500 tis. nových akcií. Žádné akcie nebudou v rámci úpisu nabízeny stávajícími akcionáři.

V případě realizace SPO v plném plánovaném objemu by tzv. free float, tedy podíl volně obchodovaných akcií, činil až 32 %.

Úpis byl rozdělen do dvou kol. První fáze, která byla zahájena 5. května, byla určena stávajícím akcionářům. Ti měli možnost uplatnit přednostní právo na úpis nových akcií. Výsledky prvního kola úpisu zatím nebyly zveřejněny.

Akcie, které nebyly upsány v rámci prvního kola, jsou nabídnuty veřejně v rámci úpisu prostřednictvím trhu START. Druhé kolo probíhá od 8. června do 22. června. Pokyny pro úpis ve druhém kole je možné zadat i prostřednictvím Fio banky.

Parametry sekundárního úpisu akcií společnosti Pilulka Lékárny
Upisovací obdobíNabízený podílPočet nabízených nových akciíLotCenové rozpětí
8. 6. až 22. 6.* až 16,55 %** až 500 tis.** 10 kusů*** 450 až 550 Kč****

*Fio banka přijímá pokyny od 8. 6. do 21. 6., **včetně prvního kola,***minimální obchodovatelná jednotka, ****cenu v rámci objednávky lze podávat v krocích po 5 Kč

Akcie se na trhu START a RM-SYSTÉMu obchodují s tickerem „BAAPILLE" a ISIN "CZ0009009874", pod kterým je můžete nalézt také v e-Brokeru.

Tržní kapitalizace by po úpisu 500 tis. nových akcií měla být 1,36 mld. Kč až 1,66 mld. Kč.

Využití prostředků z emise

Pilulce by emise nových akcií měla přinést hrubý výtěžek 225-275 mil. Kč za předpokladu úpisu všech 500 tis. akcií za cenu jedné ve výši 450 Kč až 550 Kč. Čistý výtěžek emitent odhaduje ve výši 212,5 mil. až 260 mil. Kč.

Získané prostředky společnost plánuje využít k posílení svého podnikání především na trzích v Rakousku a Maďarsku, rozvoji v oblasti e-health a posílení pracovního kapitálu. Dalším možným využitím prostředků jsou také akviziční příležitosti (přibližně 50 mil. Kč).

Poradce společnosti

Poradcem společnosti je společnost Wood&Company, jejíž manažer Miloš Čebík je zároveň členem dozorčí rady Pilulky. Analytickou zprávu zpracoval Jiří Staník z Helgi, bývalý analytik Wood. Společnost Wood a Helgi se také podílely na IPO Pilulky a společnosti Coloseum.

Pro zájemce o úpis akcií

Fio banka přijímá pokyny na úpis od 8. do 21. 6. 2023 prostřednictvím elektronické platformy e-Broker, osobně na kterékoliv pobočce Fio banky či telefonicky prostřednictvím Dealingu na telefonu 224 346 493 v době 9:00 - 17:30.

Zájemci o úpis prostřednictvím telefonu potřebují mít aktuální telefonické heslo a vyplněný investiční dotazník.

Trh START

Trh START je segment Burzy cenných papírů Praha, který se zaměřuje na malé a střední podniky a letos oslavil pět let fungování. S akciemi některých emisí se obchoduje také na RM-SYSTÉMu. Podrobné informace o trhu START a upisování akcií naleznete v našem průvodci.

Další zdroje informací

Další informace naleznete v prospektu emise, prezentaci, analytické zprávě nebo na stránkách společnosti pro investory. Představení z roku 2020 naleznete zde.

Zdroj: Pilulka.cz, HelgiLibrary

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,4696124,13040
USD1,108111,04355
GBP0,871370,82060
CHF0,979130,92209
PLN4,460674,20082

Kompletné informácie tu