Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Spravodajstvo > Prehlasenie

Prehlásenie o poctivej prezentácii investičného odporúčania

Všetky informácie uvedené na týchto webových stránkach sú poskytované spoločnosťou Fio banka, a.s. (ďalej "Fio banka"). Fio banka je členom Burzy cenných papírů Praha, a.s. a tvorcom trhu emisie PHILIP MORRIS ČR (obchodovaná na Standard Market) a všetkých emisií obchodovaných na Prime Market, okrem TMR a VGP.

Všetky zverejnené informácie majú len informatívny a odporúčací charakter, sú nezáväzné a predstavujú názor Fio banky. Nemožno vylúčiť, že s ohľadom na zmenu rozhodných skutočností, na základe ktorých boli zverejnené informácie a investičné odporúčania vytvorené alebo s ohľadom na vývoj na trhu a iné skutočnosti, sa zverejnené informácie a investičné odporúčania ukážu v budúcnosti ako neúplné alebo nesprávne. Fio banka odporúča osobám vykonávajúcim investičné rozhodnutia, aby pred uskutočnením investície podľa týchto informácií konzultovali jej vhodnosť s maklérom. Fio banka nenesie zodpovednosť za neoprávnené alebo reprodukované šírenie alebo uverejnenie obsahu týchto webových stránok vrátane informácií a investičných odporúčaní na nich zverejnených.

Fio banka prehlasuje, že nevlastní čistú dlhú ani krátku pozíciu prevyšujúcu prahovú hodnotu vo výške 0,5% zo základného imania emitenta. Žiadny emitent nemá priamy alebo nepriamy podiel väčší ako 5% na základnom imaní Fio banky. Fio banka nemá so žiadnym emitentom uzatvorenú dohodu týkajúcu sa tvorby a šírenia investičných odporúčaní ani inú dohodu o poskytovaní investičných služieb. Emitenti nie sú oboznámení s investičnými odporúčaniami pred ich zverejnením. Fio banka nebola v posledných 12 mesiacoch vedúcim manažérom alebo spolu vedúcim manažérom verejnej ponuky finančných nástrojov vydaných emitentom. Odmena osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe investičných odporúčaní, nie je odvodená od obchodov Fio banky alebo prepojenej osoby. Tieto osoby nie sú ani iným spôsobom motivované k uverejňovaniu investičných odporúčaní určitého stupňa a smeru. Fio banka predchádza stretu záujmov pri tvorbe investičných odporúčaní zodpovedajúcim vnútorným členením zahŕňajúcim informačné bariéry medzi jednotlivými vnútornými časťami a pravidelnou vnútornou kontrolou. Na činnosť Fio banky dohliada Česká národní banka.

Bližšie informácie o Fio banke je možné nájsť na www.fio.cz

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,9456224,58138
USD1,099211,03517
GBP0,882540,83112
CHF0,998520,94035
PLN4,441094,18238

Kompletné informácie tu