Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > Média > Aktuality > Zmena obchodného partnera pre akciové trhy v USA

Zmena obchodného partnera pre akciové trhy v USA

22.2.2011 11:14

Vážení klienti, ako sme už skôr avizovali, dňa 23.2.2011 zmení Fio o.c.p., a.s. svojho obchodníka a depozitára cenných papierov pre akciové trhy USA. V súvislosti s tým by sme Vás radi podrobnejšie informovali o časovom harmonograme prechodu a zmenách zmluvných podmienok.  

Ako dôjde k prechodu ?
Dňa 22.2. bude o 20.00 SEČ ukončené prijímanie nových pokynov na akciové trhy v USA a zároveň dôjde k zrušeniu všetkých v tej dobe aktívnych pokynov. Zrušené teda budú všetky pokyny, ktorých platnosť bude do 22.2.2011 alebo neskoršia. Týmto sa ospravedlňujeme všetkým klientom, ktorých sa skrátené obchodovanie dotkne. K tomuto opatreniu sme boli nútení pristúpiť za účelom minimalizácie možných komplikácií spojených s pomerne náročnými zmenami systému. V ďalších hodinách vyvinieme maximálne úsilie, aby sme nasledujúci deň mohli našim klientom opäť poskytovať plnohodnotné služby. Dňa 23.2.2011 plánujeme spustiť prijímanie nových pokynov po 14. hodine a v prípade bezproblémovej komunikácie medzi Fio a partnerom v USA začneme odosielať pokyny na trh o 15.30 SEČ, teda so začiatkom hlavnej obchodnej fázy v USA.

Kto bude novým americkým partnerom ?
Doterajším partnerom pre trhy v USA sú Pinnacle Capital Markets LLC (obchodník s cennými papiermi) a Penson Financial Services (depozitár cenných papierov). Novým partnerom bude Pershing LLC, dcérska spoločnosť renomovanej Bank of New York Mellon. Pershing LLC bude zároveň plniť funkciu obchodníka s cennými papiermi aj depozitára.
Ako sa zmenia poplatky ?
Hlavnou viditeľnou zmenou, ktorú celkom iste ocenia všetci naši klienti, budú nižšie poplatky spojené s obchodovaním. Vlastné poplatky Fio o.c.p., a.s. z vykonaného obchodu zostávajú nezmenené - 7,95 USD pri obchode v objemu do 100 kusov a 9,95 USD pri obchode nad 100 kusov. Celkom však odpadnú poplatky tzv. ECN, teda elektronických trhovísk, v ktorých obchodovanie prebieha, ktoré sú za súčasných poplatkových podmienok vždy pripočítané k vlastnému poplatku Fio o.c.p., a.s.. Iba v prípade, že klient bude chcieť sám vykonať voľbu konkrétneho ECN, kam pokyn smerovať, bude každý uspokojený kus predmetného finančného nástroja zaťažený dodatočným poplatkom vo výške 0,004 USD z každého zobchodovaného finančného nástroja. Našim klientom však odporúčame ponechať voľbu ECN na americkom partnerovi a využiť tak výhody účtovania iba základného poplatku bez vyššie uvedenej prirážky.


Aká zmena sa týka Extended Hours ?
Zmeny sa dotknú tiež obchodovania v tzv. Extended Hours (ďalej „EH"), teda obchodovanie v čase pred hlavnou obchodnou fázou a po jej skončení (15.30 až 22.00 SEČ). Pershing LLC neumožňuje, aby mohol byť jeden pokyn aktívny v EH a zároveň v hlavnej obchodnej fáze. To znamená, že pokyn podaný do EH vyprší ukončením konkrétnej fázy EH. Pokyn smerovaný do predobchodnej fázy (Pre-Market) teda vyprší pred hlavnou obchodnou fázou, naopak pokyn podaný do poobchodnej fázy (After Hours) vyprší súčasne s ukončením tejto obchodnej časti dňa. O zaradení pokynu do Pre-Market alebo After Hours rozhoduje klient iba okamihom podania pokynu. Pokyn s príznakom EH podaný po skončení After Hours bude zaradený do Pre-Market toho obchodného dňa, ktorý klient určil platnosťou pokynu. Pokyn s príznakom EH podaný po skončení Pre-Market bude zaradený do After Hours toho istého obchodného dňa, ak to vyhovuje podmienke platnosti pokynu. Pokyn s príznakom EH, ktorého platnosť nastane najskôr nasledujúci deň po podaní bude zaradený výhradne do Pre-Market tohoto dňa. Pokyn podaný v priebehu EH bude zaradený iba do tej časti EH, ktorá v danom okamihu prebieha. Pokyn s príznakom EH môže byť iba jednodenný.

Ako sa zmenia inteligentné pokyny ?
Pershing LLC ponúka v súčasnej dobe relatívne obmedzené množstvo inteligentných pokynov, a síce:
Stoploss
Market On Open
Limit On Open
Market On Close
Limit On Close
Fill Or Kill
Immediate Or Cancel
All Or Nothing


Obľúbený inteligentný pokyn typu Trailing Stop zatiaľ nebude podporovaný. Podľa prísľubu amerického partnera by tento druh pokynu mohol byť implementovaný do konca roku 2011.
Zachovaný bude pokyn typu Bracket (poskytovaný nie US partnerom ale Fio o.c.p., a.s.).
Na aké trhy bude možné pokyny smerovať?
Prostredníctvom Pershing LLC je možné obchodovať finančné nástroje prijaté k obchodovaniu na najväčších amerických trhoch NYSE a NASDAQ rovnako ako na tzv. Over-the-Counter trhoch OTC BB a Pink Sheet. Obchodovanie prebieha prostredníctvom dvoch najvýznamnejších amerických ECN - ARCA a NASDAQ (predtým ISLD). Ako už bolo vyššie uvedené, klienti Fio o.c.p., a.s. sa nemusia o voľbu konkrétneho ECN vôbec starať. Náš americký partner sám zaistí predanie pokynu na konkrétne ECN pri zohľadnení aktuálnej trhovej situácie a pravidiel Best Execution Policy, teda uspokojenie pokynu za aktuálne najlepšiu možnú cenu. Iba v prípade, že chce klient vykonať voľbu konkrétneho ECN podľa svojho uváženia, môže pokyn smerovať na ECN ARCA alebo NASDAQ.

Váš tím zákazníckej podpory


Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,6241724,27683
USD1,101451,03728
GBP0,871510,82074
CHF0,983830,92651
PLN4,456574,19696

Kompletné informácie tu