Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Bracket

Pokyn sa používa v prípade, keď chce investor predať cenné papiere buď na vopred určenom zisku alebo za vopred stanovenú stratu. Pokyn je možné zadávať ako predajný alebo nákupný (zabezpečenie krátkej pozície - short).

Bracket pokyn kombinuje pokyn stop loss aj Limit, takže že je možno ošetřit obě strany možného vývoje pomocí jediného pokynu

Príklad použitia:

Predajný pokyn:

Jedným pokynom investor zabezpečí nakúpené cenné papiere tak, že k ich predaju dôjde buď na úrovni vopred stanoveného zisku, alebo na úrovni vopred stanovenej maximálnej prípustnej straty.

Nákupný pokyn:

Vzhľadom k charakteru pokynu má nákupný pokyn pomerne malé uplatnenie. Najčastejšie sa používa v prípade akumulovanie pozícií v období stagnácie trhu.


Prečo použiť pokyn typu Bracket?

Pri obchodovaní s pomocou štandardných pokynov s limitnou cenou a Stop loss pokynov má investor možnosť zaistiť iba jednu stranu potenciálneho vývoja kurzu, tj. môže mať zadaný buď iba pokyn s limitnou cenou, ktorým obvykle realizuje zisk, alebo Stop loss pokyn, ktorým obvykle opúšťa pozíciu s vopred akceptovanou stratou .

Investor tak neustále musí sledovať vývoj trhu a podľa toho, či cenný papier momentálne rastie alebo klesá, meniť pokyn typu Stop loss na Limit či naopak, čo kladie značné nároky na čas. Bracket pokyn kombinuje oba typy "elementárnych" pokynov tak, že je možné ošetriť obe strany možného vývoja pomocou jediného pokynu, zbavuje tak investora nutnosti sa priebežne prispôsobovať rušením súčasných a zadávaním nových pokynov.

POZNÁMKA:

1) Z dôvodu zníženia rizika vyplývajúceho z technického oneskorenia reakcie pokynu Bracket pri náhlom výkyve trhu má pokyn nasledujúce obmedzenia: -

  • pokyn je možné zadať len na marginovateľné cenné papiere
  • minimálne prípustné rozpätie medzi ziskovou limitnou cenou a Stop cenou je stanovené na 6% z nižšej z oboch cien

2) V prípade nákupného Bracket pokynu sú vždy zablokované finančné prostriedky v maximálnej požadovanej výške po celú dobu platnosti pokynu, tj bez ohľadu na to, či je práve aktívna strana pokynu s limitnou cenou alebo Stop loss strana pokynu.

UPOZORNENIE: V prípade náhleho pohybu kurzu (napr. vplyvom ohlásenia podstatnej kurzotvornej informácie) môže dôjsť k situácii, keď trhová cena sa v neprospech investora dostane mimo zadané rozpätie a pokyn typu Stop loss bude vygenerovaný s oneskorením. Používaním Bracket pokynov berie klient na vedomie skutočnosť, že obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté z dôvodu technického oneskorenia v reakciách pokynu na trhový vývoj.

Spôsob zadania:

Investor má nakúpené cenné papiere za kurz 10,00 EUR, pričom podľa svojej investičnej stratégie si praje realizovať zisk vo výške 15%. V prípade negatívneho vývoja kurzu si naopak želá opustiť pozíciu s vopred akceptovateľnou stratou vo výške 5%. V tomto prípade zadá investor predajný pokyn, kde zaškrtne voľbu "Bracket "

V okne pokynu sa zadáva limitná cena, ktorá je v našom prípade 11,50 EUR do políčka "Horná cena (EUR)" a Stop cena, ktorá je v našom prípade 9,50 EUR do políčka "Dolná stop cena (EUR)". Ďalej je vhodné vyplniť políčko "Dolná cena (EUR)" napríklad 9,00 EUR (po aktivácii Stop loss strany pokynu bude pokyn uspokojený prinajhoršom za cenu tu uvedenej - v prípade, že nebude políčko vyplnené, bude pokyn zaslaný na trh typu "Market" , tzn. uspokojiť za akúkoľvek cenu).

V prípade, že kurz dosiahne úroveň 11,50 EUR, bude realizovaný predaj s touto limitnou cenou. Naopak v prípade poklesu kurzu na úroveň 9,50 EUR dôjde k aktivácii predajného Stop loss pokynu a ten bude realizovaný za cenu aktuálne najlepší dopytu (iba do zadanej limitnej ceny Stop loss pokynu, v našom prípade 9,00 EUR, ktoré sme zadali do políčka "Dolná cena (EUR)").

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0976224,72538
USD1,117731,05261
GBP0,865460,81503
CHF0,996690,93862
PLN4,409054,15220

Kompletné informácie tu