Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > Spravodajstvo > Novinky z burzy a komentáre > Komerční banka: Výsledky hospodaření za Q1/2021

Komerční banka: Výsledky hospodaření za Q1/2021

6.5.2021 08:57, BAAKOMB

Komerční banka dnes ráno zveřejnila své výsledky za první kvartál letošního roku. Kromě čistých úrokových výnosů banka překonala odhady analytiků napříč celým výkazem zisků a ztrát. Provozní zisk dosáhl 3 081 mil. Kč (očekávání 2 835 mil. Kč). Tvorba opravných položek nižší než očekávaná. Banka mírně zlepšila svůj výhled ohledně budoucích nákladů na riziko. Výsledky vnímáme pozitivně.

Čisté úrokové výnosy meziročně poklesly o 14 % a dosáhly 5 004 mil. Kč, čímž zaostaly za očekáváním analytiků (5 197 mil. Kč). Vlivem nízkých tržních sazeb banka během prvních třech měsíců dosáhla průměrné úrokové marže 1,7 % oproti 2,2 % ve stejném období minulého roku.

Čisté výnosy z poplatků a provizí dosáhly 1 374 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 1,6 %. Růst byl tažen především křížovými prodeji podílových fondů. Banka zároveň zaznamenala vyšší příjmy díky silné aktivitě v oblasti emise cenných papírů a syndikace úvěrů. Vývoj výnosů z poplatků a provizí mírně překonal odhad analytiků (1 330 mil. Kč).

Živou vodou pro výsledovku byl čistý zisk z finančních operací, který oproti loňskému období vzrostl o 70 % a dostal se na úroveň 1 002 mil. Kč. Za nárůstem stojí vyšší poptávka klientů po zajištění úrokového a kurzového rizika, která byla vyvolána vyšší volatilitou obou proměnných začátkem roku. Na zisk z finančních operací zároveň pozitivně působil vyšší objem dluhopisů vydávaných vládou, jejichž obchodování banka zprostředkovává.

Celkové provozní výnosy dosáhly 7 422 mil. Kč oproti průměrnému očekávání analytiků 7 289 mil. Kč.

Očekávání mírně předčily i provozní náklady, které se k 31. březnu zastavily na hladině 4 341 mil. Kč (očekávání trhu 4 454 mil. Kč, meziroční pokles 1,5 %). Absolutní pokles byl tažen nižšími osobními náklady (-6 % meziročně), které pozitivně reagovaly na snížení počtu zaměstnanců (o 4,3 % méně oproti Q1 2020). Ještě vyšší relativní pokles zaznamenala kategorie všeobecných provozních nákladů (-8,5 % meziročně). Náklady na Fond pojištění vkladů a Fond řešení krize, které jsou vždy vykázány pouze v prvním čtvrtletí, dosáhly 1 009 mil. Kč (7 % růst). Nárůst těchto regulatorních nákladů byl způsoben nárůstem objemu depozit a byl všeobecně očekáván. Celkový vývoj nákladů hodnotíme pozitivně.

Provozní zisk dosáhl hladiny 3 081 a předčil odhad analytiků (2 835 mil. Kč). Jde o meziroční pokles 10,3 %.

V oblasti nákladů na riziko překvapila Komerční banka podobně jako Moneta a Erste minulý týden. Zatímco trh očekával čistou tvorbu opravných položek ve výši 870 mil. Kč. (odhad Fio 854 mil. Kč), banka prezentovala hodnotu 586 mil. Kč. Důležitou a z našeho pohledu spíše pozitivní informací také je, že oprávkování se během prvního kvartálu koncentrovalo především na malý počet, zřejmě významnějších expozic, vůči korporátním klientům, a ne plošně na celé portfolio. V relativním vyjádření dosáhly náklady na riziko 34 b.b. (naše očekávání 50 b.b.).

Zisk před zdaněním činil 2 556 mil. Kč (očekávání trhu 2 019 mil. Kč.). Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl 1 997 mil. Kč (očekávání 1 573 mil. Kč.) a meziročně tak klesl o 24,9 %.

Rozvaha banky narostla za první tři měsíce roku o 10 % a ke konci března dosáhla bilanční sumy 1 283 mld. Kč. Nárůst byl způsoben hlavně přílivem klientských depozit (+11,7 %). Hodnota úvěrového portfolia (po očištění o opravné položky) zůstala oproti konci roku téměř beze změny. Meziročně úvěrové portfolio vzrostlo o 4 %.

Kapitál a dividendy

Banka ke konci března 2021 disponovala kapitálem 119,1 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost dosáhla 22,5 %, přičemž regulatorní požadavek ke stejnému datu činil 16,2 %. Valná hromada v dubnu schválila převedení hospodářského výsledku roku 2020 do nerozděleného zisku. Podle dřívějších informací od samotné banky je nicméně představenstvo připraveno svolat valnou hromadu z důvodu vyplacení mimořádné dividendy, jakmile tuto výplatu regulátor umožní. Podle našich odhadů by první dividenda v budoucnu měla dosáhnout 24 Kč na akcii a k její výplatě by mohlo dojít do konce tohoto roku.

Výhled

Banka mírně aktualizovala svůj výhled pro hospodaření v roce 2021. Zatímco výhled pro provozní část výsledovky banka nechává neměnný, pro náklady na riziko banka nyní predikuje značný pokles („material decrease“) oproti předchozímu roku. Ve svém předchozím výhledu přitom banka, počítala, že tyto náklady by měly „do určité míry klesnout“. Vzhledem k důležitosti hodnoty tvorby opravných položek pro konečnou podobu výsledovky v minulých i nadcházejících čtvrtletích pokládáme tento drobný posun v rétorice za důležitý.

Prezentované výsledky i drobnou úpravu výhledu vnímáme pozitivně.

 

 

Výsledky hospodaření Komerční banky za Q1/2021

v mil. Kč

Q1 2021

Konsensus Q1 2021Q1 21 /Q1 20Q1 2020
Čisté úrokové výnosy  5 004 5 197

-14 %

5 845
Čisté poplatky a provize  1 374 1 330 1,6 % 1 353
Ostatní výnosy  1 044 762 62 % 644
Provozní výnosy  7 422 7 289 -5 % 7 841
Provozní náklady  (4 341) (4 454) -1 % (4 406)
Provozní zisk
 3 081 2 835 -10 % 3 435
Náklady na riziko  (586) (870) 281 % (154)
Zisk před zdaněním  2 495 2 019

-24 %

3 374
Čistý zisk *
 1 997 1 573 -25 % 2 658

* čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti

Zdroj: Fio banka, Komerční banka


Tomáš Hrabánek, Fio banka, a.s.

Súvisiace odkazy


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,1258624,75214
USD1,205541,13530
GBP0,878570,82738
CHF1,115161,05019
PLN4,733344,45760

Kompletné informácie tu


Tieto stránky používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie X