Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Technická analýza

analýza, ktorá sleduje historický cenový vývoj za účelom predikcie vývoja v blízkej budúcnosti. Slúži k čo najlepšiemu načasovaniu nákupu/predaja akcií a spolu s fundamentálnou analýzou môže významne pomôcť k úspechu Vašej investície.

Technická analýza je k dispozícii v časti "Cenné papiere", ktorá je dostupná z hlavnej ponuky v hlavičke každej stránky aplikácie e-Broker. Jednotlivé parametre si nastavujete sami.

Technická analýza graficky skúma cenu aktíva, podľa čoho generuje nákupné a predajné signály.

Predpoklady, aby mohla byť technická analýza použitá:

  • cena odráža všetky známe informácie (titul má zreteľné fundamenty)
  • cenový vývoj nie je úplne náhodný (titul je likvidný a nepodlieha náhodným cenovým skokom)

 

Nástrojmi technickej analýzy sú trendové línie, grafické formácie a matematicko-štatistické výpočty - indikátory.

Trendové línie - vznikajú sledovaním historického vývoja kurzu akcii a komodít. Poznáme tri základné trendy rastúci, klesajúci a pohyb do strany.

Grafické formácie - umožňujú predikovať ďalší smer - pokračovanie alebo zmenu trendu. Najpoužívanejšie formácie sú trojuholníky a obdĺžniky.

Indikátory - rôzne vzorce, ktorých výpočtom vieme učiť najvýhodnejšiu cenu pri predaji alebo nákupe titulu.

Podrobnejší popis jednotlivých indikátorov:

  • MA - Moving average

Niekoľkodenná priemerná cena s indikáciou nákupu/predaja. Môžete si vybrať 5, 10, 20, 50, 100, 200 denný priemer. Klient si počet dní volí podľa toho, aký trend chce sledovať: veľmi krátky (5-13 dní), krátky (14-25 dní), kratší strednodobý (26-49 dní), strednodobý (50-100 dní), alebo dlhodobý trend (100-200 dní). Indikácia k nákupu/predaju prichádza po prerazení MA. Čím je zvolené obdobie dlhšie, tým je indikácia spoľahlivejšia.

  • EMA - Exponential moving average

Niekoľkodenná exponenciálna priemerná cena s indikáciou nákupu/predaja. Môžete si vybrať 5, 10, 20, 50, 100, 200 denný priemer. EMA býva mierne spoľahlivejšia ako MA, pretože pri výpočte dáva starším dátam nižšiu váhu. Počet dní sa volí rovnako ako u MA. Indikácia k nákupu/predaju prichádza po prerazení EMA. Čím je zvolené obdobie dlhšie, tým je indikácia spoľahlivejšia.

  • BB HORNÉ/STRED/DOLNÉ -Bollinger bands

Pásmo ohraničujúce kĺzavý priemer. Šírka pásma je daná volatilitou kurzu akcie. Čím je pásmo užšie, tým menšími výkyvmi prechádza kurz zvoleného titulu, a naopak. Typicky prichádza výraznejšia zmena kurzu po dlhšom období nižšej volatility.

  • MACD - Moving average covergence divergence

Je často považovaný za najspoľahlivejší indikátor. Počíta sa odčítaním dlhodobého (26denného) kĺzavého priemeru od krátkodobého (12denného). Do grafu je zakreslená aj tzv. spúšťacia úroveň (9dňový MA),ktorá generuje nákupné/predajné signály. Indikátor MACD osciluje okolo nuly. Nákupný/predajný signál sa generuje vo chvíli, kedy sa MACD dostane nad svoju spúšťaciu úroveň, a je tým silnejší, čím ďalej od nuly sa MACD vychýli.

  • MFI (Money flow index)

Indikátor momentu, meria silu prúdenia peňazí do/z akcie. Pracuje s kurzom aj objemom. Indikátor sa pohybuje v pásme 20-80, čím je bližšie k týmto krajným hodnotám, tým je väčšia šanca na zmenu kurzu.

  • PVO (Volume oscilator)

Rozdiel medzi dvoma MA objemu danej akcie. Indikátor je nezávislý na cene akcie. Používa sa na potvrdenie trendu. Rastúci kurz + zvyšujúci sa objem = viac kupujúcich, teda pravdepodobný ďalší rast. Klesajúci kurz + zvyšujúci sa objem = viac predávajúcich, klesajúci trend bude pokračovať.

  • RSI (Relative strength index)

Index relatívnej sily, počíta sa pomocou priemerných kladných a záporných zmien v cene za určité zvolené obdobie. Indikátor sa pohybuje v pásme 0-100, pričom hodnoty nad 70 znamenajú prekúpenosť a hodnoty pod 30 prepredanosť trhu.

Bližšie sa technickej analýze venuje množstvo odbornej literatúry, medzi inými aj kniha Oldřicha Rejnuše "Teorie a praxe obchodování s cennými papíry".

 


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0221324,65387
USD1,122601,05720
GBP0,864670,81429
CHF1,004490,94597
PLN4,384524,12910

Kompletné informácie tu