Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Fundamentálna analýza

Je druhom akciovej analýzy, ktorý hľadá základné a podstatné faktory globálneho, ekonomického, politického, odvetvového a firemného konceptu v snahe určiť, ktoré aktívum je na trhu podhodnotené alebo nadhodnotené vzhľadom na svoju vnútornú hodnotu.

Uplatňuje sa predovšetkým pre doporučenie dlhodobejšieho charakteru.

"Fundamentálna analýza" je v aplikácii e-Broker k dispozícii v časti "Cenné papiere", ktorá je dostupná z hlavného menu.

Fundamentálna analýza skúma, či trhová cena aktíva zodpovedá jej vnútornej hodnote.

Z obsahu fundamentálnej analýzy považujeme za základné údaje:

 • trhová kapitalizácia spoločnosti - hodnotu získame vynásobením počtu akcií vydaných spoločnosťou trhovou cenou jednej akcie. Číslo trhovej kapitalizácie nám približuje veľkosť spoločnosti meranou jej celkovou hodnotou.
 • účtovná hodnota na akciu = (Vlastný kapitál - Prioritné akcie) / Počet vydaných kmeňových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podľa účtovných výkazov spoločnosti, ktorá ich vydala. Z nej potom môžeme vychádzať pri stanovení trhovej hodnoty akcie.
 • cena/účtovná hodnota - čím väčšia a lepšia spoločnosť, tým je táto hodnota vyššia. U menej známych spoločností s nejasným výhľadom naopak toto číslo klesá. Pre spoločnosti zaradené do indexu DJIA predstavuje v priemere 3,5, pre spoločnosti S&P's 500 je to 2,8 a pre Nasdaq 2,6.
 • tržby - tržby spoločnosti za posledný účtovný rok. V USA si spoločnosti obvykle volia odlišný účtovný rok od kalendárneho.
 • cena/tržby - pomer ceny a tržieb na jednu akciu. Táto hodnota by mala byť menšia ako 2. Len v prípade mimoriadne dobrej ziskovosti môže byť toto číslo opodstatnene vyššie.
 • zisk na akciu - najsledovanejšia hodnota každej spoločnosti. Akcionárom dáva informáciu o tom, či je podnikanie úspešné. Z čistého zisku sa môžu rozdeľovať dividendy, ktoré sú spravidla vyplatené ročne, v prípade amerických spoločností často aj štvrťročne.
 • P/E - aktuálny kurz akcie/zisk na akciu. Podobne ako v "Cena/účtovná hodnota" nemožno určiť správnu hodnotu. Zodpovedá dobe, za ktorú spoločnosť vyprodukuje zisk po zdanení rovný jej trhovej kapitalizácii. Napr. P/E 15 znamená, že spoločnosť pri svojej súčasnej výkonnosti zarobí toľko, na koľko je v súčasnosti trhom ocenená, za 15 rokov. V súčasnosti je P/E pre DJIA okolo 30, S&P's 500 cca 32 a Nasdaq asi 37.
 • zisková marža - čistý zisk / celkové tržby x 100. Percentuálne vyjadrenie čistého zisku z tržieb spoločnosti.
 • rentabilita vlastného imania - ROE, čistý zisk / vlastný kapitál. Ukazovateľ predstavuje schopnosť zhodnocovať vložený kapitál.
 • rentabilita aktív - ROA, (čistý zisk + úroky po zdanení) / celkové aktíva. Ukazovateľ predstavuje výsledný efekt dosahovaný z celkového kapitálu.
 • dividendový výnos - Dividenda na jednu akciu / kurz akcie. Ročný percentuálny výnos z dividend pri aktuálnej cene. Pre väčšinu akcionárov je to jediný príjem z držania akcií, okrem výnosu z nárastu hodnoty akcie.

... a mnoho ďalších.

Úspešnosť doporučení Fio uvádzaných v časti spravodajstvo môžu klienti posúdiť podľa vzorového portfólia spravovaného maklérmi Fio PortFIO. V PortFiu je každá transakcia odôvodnená a popísaná. Výsledné zhodnotenie zohľadňuje aj bežné poplatky za zrealizované obchody a ďalšie služby Fio využívané v PortFiu.


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK25,0054023,69060
USD1,114551,04962
GBP0,882960,83151
CHF0,974570,91779
PLN4,455904,19632

Kompletné informácie tu