Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Elektronická odborná starostlivosť

Elektronická odborná starostlivosť (ďalej len EOS) je projektom obchodníka s cennými papiermi Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorého implementácia vyplynula z príslušných ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, ako aj zo skúseností Fio banky - najväčšieho retailového obchodníka s cennými papiermi v Českej republike.

Elektronická odborná starostlivosť chráni investora pred krokmi, ktoré nie sú v súlade s jeho znalosťami a skúsenosťami v oblasti investovania.

Zákon o cenných papieroch ukladá licencovanému obchodníkovi s cennými papiermi okrem iného poskytovať investičné služby v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou. V súlade s touto zásadou je povinný zisťovať od klienta jeho znalosti a skúsenosti v oblasti investovania. Projekt EOS zavádza automatizované kontrolné mechanizmy, ktorých cieľom je najmä identifikovať pokyny, pri ktorých klient nemá dostatočné znalosti a skúsenosti na to, aby si uvedomil všetky súvisiace riziká.

Aby obchodník Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky zistil od klienta všetky relevantné údaje, ktoré pre poskytovanie riadnej odbornej starostlivosti potrebuje, predkladá svojim klientom tzv. Investičný dotazník , a to už pri podpise Komisionárskej zmluvy. Ak príde ku zmenám v údajoch, ktoré klient takto poskytol, má kedykoľvek možnosť vykonať ich aktualizáciu buď prostredníctvom klientskych pracovníkov pobočky, ktorá vedie jeho obchodný účet, alebo individuálne pomocou zmenového formulára v Globálnych nastaveniach aplikácie e-Broker. Rovnako tak má klient kedykoľvek možnosť údaje opraviť, ak by tieto boli uvedené nesprávne alebo nepresne. Platnosť dát uvedených v dotazníku je jeden rok odo dňa jeho poslednej aktualizácie, po vypršaní tejto lehoty bude podanie nového pokynu umožnené až po ich aktualizácii alebo potvrdení, že nedošlo k žiadnym zmenám.

Akonáhle kontrolné mechanizmy EOS už pri podávaní pokynu klientom vyhodnotia, že realizácia pokynu predstavuje pre klienta potenciálne zvýšené riziko, ktorého podstúpenie nemusí byť v súlade so skutočnosťami uvedenými v Investičnom dotazníku, systém pozastaví prijatie takéhoto pokynu a klientovi zobrazí príslušné varovné upozornenie. Ak klient s podstúpením takéhoto rizika aj napriek tomuto varovaniu súhlasí, autorizuje pokyn opakovaným stlačením tlačítka „Odoslať". V opačnom prípade nebude takýto pokyn vôbec prijatý na spracovanie. Pokiaľ však obchodník v rámci EOS vyhodnotí informácie uvedené v Investičnom dotazníku tak, že klientovi takéto investovanie do akcií zásadne neodporúča, bude spracovanie prípadného pokynu trvale odmietnuté bez možnosti jeho autorizácie odsúhlasením podstupovaného rizika.

V prípade problémov, na ktoré v súvislosti s EOS narazíte, sa neváhajte obrátiť na Vašu pobočku.


e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Ukážka

Smartbanking

Stiahnuť | Ako aktivovať


SLEDUJTE NÁS

Facebook Twitter YouTube

Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,0976224,72538
USD1,117731,05261
GBP0,865460,81503
CHF0,996690,93862
PLN4,409054,15220

Kompletné informácie tu