Číslo účtu: SK3083300000002901277604
Majiteľ účtu: Nezávislosť a Jednota
Názov účtu: Nezávislosť a Jednota

Stav k: 20.01.2018 Stav k: 20.02.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
126,45 EUR 126,45 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 126,45 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.