Číslo účtu: SK8983300000002801137719
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia boccie
Názov účtu: Slovenská asociácia boccie - volo

Stav k: 24.03.2018 Stav k: 24.04.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 082,95 EUR 1 832,95 EUR 0,00 EUR -250,00 EUR -250,00 EUR 1 832,95 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.04.2018 -250,00 EUR Bezhotovostná platba
Slovenska asociacia boccie
2018 Športová reprezentácia - členský poplatok FEB