Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 19.01.2018 Stav k: 19.02.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
478,32 EUR 478,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 478,32 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.