Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 23.02.2017 Stav k: 23.03.2017 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
40,00 EUR 40,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.