Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 20.07.2017 Stav k: 20.08.2017 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
184,25 EUR 184,25 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 184,25 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.