Číslo účtu: SK4883300000002700892061
Majiteľ účtu: "Tramp Hubová"
Názov účtu: "Tramp Hubová"

Stav k: 25.02.2018 Stav k: 25.03.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 163,72 EUR 2 163,72 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 163,72 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.