Číslo účtu: SK2483300000002401286168
Majiteľ účtu: Starokatolíci na Slovensku
Názov účtu: Starokatolíci na Slovensku

Stav k: 25.02.2018 Stav k: 25.03.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
805,55 EUR 1 277,97 EUR 488,42 EUR -16,00 EUR 472,42 EUR 1 277,97 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.03.2018 483,42 EUR Bezhotovostný príjem Martin Kováč
/DO2018-03-18/SPDary: 12/2017 - 315,35; 01/2018 - 1 38,07, 02/2018 - 72,25; 03/2018 - 3 0
Dary: 12/2017 - 315,35 €; 01/2018 - 138,07 €, 02/2018 - 72,25 €; 03/2018 - 30 €
16.03.2018 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Kulich Martin, Bc.
/DO2018-03-15/SPDar
Kulich Martin, Bc.
12.03.2018 -16,00 EUR Bezhotovostná platba
Communio 1/18, Bratislava
01002018 Príspevok za zaslanie 20 ks časopisu Communio 1/2018