Číslo účtu: SK3483300000002300931631
Majiteľ účtu: Ing. Pagáč, Miroslav
Názov účtu: Pagáč, Miroslav

Stav k: 24.03.2018 Stav k: 24.04.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
77,00 EUR 77,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 77,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.