Číslo účtu: SK1283300000002101277606
Majiteľ účtu: Nezávislosť a Jednota
Názov účtu: Nezávislosť a Jednota

Stav k: 20.01.2018 Stav k: 20.02.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.